Valtioneuvosto

Ministeri Rehula: Masennuksen hoito on monialaista yhteistyötä

Lehdistötiedote   •   Marras 16, 2010 20:20 EET

"Nykypäivän kiivastahtisessa ja hyviä sosiaalisia taitoja edellyttävässä työelämässä masennustilat vaikeuttavat työssä selviytymistä aikaisempaa enemmän, vaikka niiden määrä väestössä ei näyttäisi lisääntyneen. Myönteinen tieto kuitenkin on, että masennuksesta johtuvat eläkkeet ovat kahden viime vuoden aikana kääntyneet laskuun", totesi sosiaali- ja terveysministeri Juha Rehula tiistaina 16. marraskuuta viidennessä valtakunnallisessa depressiofoorumissa Helsingissä.

"Keskeistä masennukseen liittyvän työkyvyttömyyden ehkäisyssä on työhyvinvoinnin edistäminen ja ennaltaehkäisevät toimenpiteet, mutta myös oikea-aikainen hoito ja kuntoutus. Erityisesti nuorten kohdalla nopea hoitoon ohjaaminen ja pääsy olisi aina ensiarvoisen tärkeää", lisäsi ministeri Rehula.

"Työ- ja toimintakyvyn säilymisen näkökulmasta ensimmäiset kuukaudet ovat usein ratkaisevia. Paine kohdistuu erityisesti peruspalveluihin, joissa valtaosa masentuneista kohdataan ensimmäistä kertaa" totesi ministeri Rehula. Ministerin mukaan yksi hyväksi todettu keino vahvistaa masennuksen tehokasta hoitoa perusterveydenhuollossa on terveyskeskusten depressiohoitajatoiminta.

"Työkykynsä menettäneiden masennustoipilaiden kohdalla työhön paluun edellytykset pitää turvata terveydenhuollon, kuntoutuksen ja työpaikkojen nykyistä toimivammalla yhteistyöllä."

Rehula kertoi, että vuoden 2007 alusta työhön paluun kynnystä on voitu madaltaa käyttämällä osasairauspäivärahaa. Jotta työhön paluu voisi tapahtua mahdollisimman nopeasti, osasairauspäivärahaetuuden koskevia karenssiaikasäännöksiä muutettiin tämän vuoden alussa, mikä näyttäisi kaksinkertaistuneen käytön.

"Asenteita on myös tarkistettava", muistutti ministeri Rehula. "Leimaammeko edelleen työpaikoilla ja muualla yhteiskunnassa ihmisiä heidän terveydentilansa tai muun erilaisuuden vuoksi? Millaiset ovat meidän työyhteisöjemme pelisäännöt tukea osatyökykyisiä? Näitä asioita pitää työpaikoilla yhdessä pohtia."

Lisätietoja:Erityisavustaja Hanna-Maija Kause, p. 050 566 7949, etunimi.sukunimi@stm.fi
Meidän palvelussamme  http://www.stm.fi/vireilla/kehittamisohjelmat_ja_hankkeet/toimivaterveyskeskus

Muualla verkossa  http://www.tartumasennukseen.fi/etusivu
http://www.mastdo.fi/
http://info.stakes.fi/mielijapaihde/FI/index.htm
http://mielenterveystalo.hus.fi/