Valtioneuvosto

Ministeri Rehula: Muistipotilaat otettava huomioon yhteiskuntasuunnittelussa

Lehdistötiedote   •   Syys 21, 2010 19:54 EEST

Sosiaali- ja terveysministeri Juha Rehulan mukaan muistisairaat ihmiset on otettava huomioon myös muilla yhteiskunnan alueilla kuin pelkästään sosiaali- ja terveydenhuollossa.

"Kun muistipotilaat otetaan huomioon asumisessa, kaavoituksessa ja liikenteessä, niin vähennetään sosiaalipalvelujen tarvetta ja kustannuksia. Samalla vahvistetaan muistisairaiden ihmisten mahdollisimman aktiivisen elämän edellytyksiä osana yhteisöjä ja yhteiskuntaa", sanoi sosiaali- ja terveysministeri Juha Rehula Helsingin Alzheimer-yhdistyksen Muisti-seminaarissa 21. syyskuuta.

Ministeri Rehulan mielestä muistisairaan ihmisen turvaverkon luomisessa ei riitä, että dementiaa tarkastellaan yksilön sairautena.

"Liikkeelle on lähdettävä kartoittamalla muistisairaan koko elämänpiiri. Palvelut on saatava ensisijaisesti lähipalveluina."

Ministeri Rehula totesi, että muistisairaiden hoitoketjun kehittäminen asiakaskeskeiseksi vaatii kuntatasolla osaavaa johtamista, systemaattista suunnittelua ja resurssointia, vaikuttavuuden ja laadun arviointia sekä ohjeiden ja sopimusten säännöllistä päivittämistä. Rehula vahvistaisikin julkisen, kolmannen ja yksityisen sektorin kumppanuutta palvelujen tuottamisessa ja kehittämisessä.

Ministeri Rehula myös muistutti, että jokaisella on oikeus turvalliseen vanhuuteen, johon kuuluu oikeus tarpeenmukaiseen huolenpitoon ja hyväänkohteluun.

"Ikäihmisten palvelujen laatusuosituksessa tähdennetään, että kuntien ikääntymispoliittisiin strategioihin sisällytetään erillinen dementiaoireisten ihmisten palvelukokonaisuuksia koskeva osio, jossa otetaan huomioon myös moniongelmaisten, kuten päihdeongelmista kärsivien, dementoituneiden ihmisten palvelutarpeet", Rehula sanoi.

Lisätietoja erityisavustaja Hanna-Maija Kause, p. 050 566 7949