Valtioneuvosto

Ministeri Risikko: Hyvä johtaminen lisää työhyvinvointia

Lehdistötiedote   •   Marras 21, 2011 16:04 EET

"Työhyvinvoinnin avaintekijöitä ovat hyvät johtamis- ja esimiestaidot, sillä ne vaikuttavat sekä kykyyn että haluun tehdä työtä. Hyvä johtaminen lisää työn hallintaa ja tuottavuutta, mutta sillä on ratkaiseva vaikutus myös työssä jaksamiseen ja työyhteisön henkiseen hyvinvointiin. Jos johtaminen on oikeudenmukaista ja kannustavaa, työssä viihdytään. Se puolestaan auttaa jatkamaan työelämässä nykyistä pidempään", totesi sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko tänään Työhyvinvoinnin tavoitteellinen kehittäminen -seminaarissa Seinäjoella.

Hyvä johtaminen on nyt työhyvinvointipolitiikan keskiössä. Johtamis- ja esimiestaitojen merkitys työelämän laatuun on tunnistettu myös hallitusohjelmassa: Sosiaali- ja terveysministeriön vetämä Työhyvinvointifoorumi jatkaa työhyvinvointiin liittyvän tiedon, hyvien käytäntöjen ja kokemusten jakajana. Työhyvinvointifoorumi tarjoaa areenan myös hyvän johtamisen kehittämiselle.

Työhyvinvointifoorumi muodostaa laajan verkoston, joka kokoaa yhteen työhyvinvointiajatteluun sitoutuneet työpaikat ja työhyvinvointia edistävät muut verkostot. Verkostoitumisen ansiosta osallistujat saavat käyttöönsä käytännön työkaluja ja tietoa työhyvinvointiin liittyvistä toimintamalleista. Foorumi muun muassa järjestää koulutusta ja tuottaa työhyvinvoinnin edistämistä tukevia aineistoja työpaikkojen käyttöön.

"Työhyvinvointi on sitä, että on mukava tulla aamulla töihin, että kokee onnistuvansa ja oppivansa ja saa arvostusta", kiteytti Risikko.

Lisätietoja erityisavustaja Suvi Aherto, p. 050 349 6121, etunimi.sukunimi@stm.fi

 

Muualla palvelussamme  http://www.stm.fi/tyosuojelu/tyohyvinvointi