Valtioneuvosto

Ministeri Risikko: Kuntien varmistettava riittävä työvoima lasten ja nuorten terveyspalveluissa

Lehdistötiedote   •   Helmi 10, 2011 21:46 EET

Peruspalveluministeri Paula Risikko muistuttaa kuntia siitä, että niiden velvollisuus on varmistaa riittävä työvoima lasten ja nuorten ehkäisevissä terveyspalveluissa.

"Asetus neuvolatoiminnasta sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta on nyt voimassa kokonaisuudessaan, sillä määräaikaisia terveystarkastuksia koskevat säännökset tulivat voimaan tämän vuoden alusta. Toimeenpanoa varten kunnissa on oltava riittävästi osaavia terveydenhoitajia ja lääkäreitä", painotti ministeri Risikko torstaina 10. helmikuuta valtakunnallisilla terveydenhoitajapäivillä Tampereella.

Ministerin mukaan kaikissa kunnissa ei ole tällä hetkellä riittävästi henkilöstöä asetuksen toimeenpanoa varten.

"Mielestäni on välttämätöntä, että kunnat hyödyntävät lisähenkilöstön rekrytoinnissa niille suunnatut korotetut valtionosuudet, yhteensä 18,5 miljoonaa euroa vuodessa. Valtionosuudet ovat puolet kunnille tulevista kustannuksista ja ne jäävät pysyvästi kuntien saamiin valtionosuuksiin."

"Meillä ei ole varaa säästää lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluista eikä heidän hyvinvoinnistaan. Säästöt lapsiperheiden ehkäisevissä palveluissa aiheuttavat erikois- ja erityistason palvelujen tarvetta ja samalla lisäkustannuksia", ministeri jatkoi.

Ministeri Risikko pitää huolestuttavana sitä, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kunnille toukokuussa 2010 tekemän kyselyn mukaan vasta reilu kolmannes kunnista oli ottanut huomioon korotetun valtionosuuden asetuksen toimeenpanoa varten toiminta- ja taloussuunnitelmaa laatiessaan.

Viime toukokuussa tehtiin asetuksen ensimmäinen seuranta, ja sen tulokset ovat nyt saatavilla THL:n sivuilta osana kuntien Terveyden edistämisen aktiivisuus -kyselyä. TEAviisarista voi tarkistaa oman kuntansa tulokset ja vertailla niitä jonkin toisen kunnan tai laajemman alueen tuloksiin.

Ministeri Risikko kertoi myös, että THL valmistelee paraikaa ohjeistusta laajoista terveystarkastuksista ja Valvira tekee yhteistyössä aluehallintovirastojen kanssa valvontasuunnitelmaa.

"Aluehallintovirastot ovat jo olleet yhteydessä niihin kuntiin, joiden toiminta on kyselyn mukaan ollut riittämätöntä. Yhteydenotot kuntiin jatkuvat. Asetuksen valvonnassa ei kiinnitetä huomiota vain terveystarkastusten toteutumiseen, vaan myös muihin asetuksen velvoitteisiin, kuten varhaisen tukemisen järjestämiseen", ministeri mainitsi.

Lisätietoja Ylitarkastaja Marjaana Pelkonen, p. 09 160 74036
Neuvotteleva virkamies Maire Kolimaa, p. 09 160 74138

 

Muualla palvelussamme  http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/_julkaisu/1488784#fi

Muualla verkossa  http://www.thl.fi/TEAviisari