Valtioneuvosto

Ministeri Risikko: Tulevaisuuden hyvinvoinnin rahoittamiseksi tarvitaan pohjoismaisia aloitteita

Lehdistötiedote   •   Marras 30, 2011 23:29 EET

"Meillä on yhteinen hyvinvointiperintö ja samanlaiset haasteet Pohjoismaissa. Yhteistyötä ja yhteistoimintamuotoja kehittämällä ehkäisemme samalla rajaesteitä", totesi sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko tänään 30.11.2011 "Kasvumahdollisuus - miksi Pohjoismailla ei ole varaa rajaesteisiin" konferenssissa Tukholmassa. Ministeri Risikko kertoi Suomen ehdotuksista pohjoismaisista aloitteista tulevaisuuden hyvinvoinnin rahoittamiseksi.

Ministeri Risikko pohti puheessaan pohjoismaista hyvinvointimallia ja sen rahoitusta. Pohjoismainen hyvinvointivaltio tunnistetaan korkeasta työllisyysasteesta ja verorahoitteisten etuuksien laajuudesta. Mallin rahoituksen turvaamisen edellytys Risikon mukaan on korkean työllisyyden ylläpitäminen sekä kustannusten hallinta. Risikko mainitsi Suomen uudistetun osasairauspäivärahan ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyn sekä aktiivisen ikääntymisen tukemisen keinona ylläpitää pohjoismaisen hyvinvointimallin toimintaedellytyksiä myös tulevaisuudessa.

Rajaesteet konkreettinen kansalaisten elämään vaikeuttava asia Rajaesteet ovat konkreettinen Pohjoismaiden kansalaisten elämään vaikeuttava asia, johon Pohjoismaat voivat yhteisin toimin tarttua. Ministeri Risikko nosti esille Suomen ja Ruotsin Haaparanta-Tornio-alueen yhteistyön terveydenhoidon järjestämisessä esimerkkinä onnistuneesta rajayhteistyöstä. Toinen esimerkki on Suomi-Norja yhteistyö saamenkielisten terveyspalveluiden järjestämisessä. "Nämä valtioiden rajat ylittävät uudet ratkaisut eivät ole aina sujuneet ongelmitta, ja välillä on myös vaadittu säädösten muutoksia, mutta kun yhteistyölle on ollut vahva halu, niin myös ratkaisut ovat löytyneet", sanoi ministeri Risikko.

Ministeri Risikko totesi, että viranomaisten ja sosiaalivakuutuslaitosten on tehtävä kokeiluja ja yhteistyötä. "Pohjoismainen ministerineuvosto tukee vuosittain yhteistyöhankkeita, joilla on esimerkiksi parannettu kansalaisten informaation saantia. Yksi yhteistyöhanke on sosiaalivakuutuslaitosten yhteinen portaali", kertoi ministeri Risikko. "Suomi näkisi mielellään lisää sosiaaliturvan ja sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämiseen tähtääviä yhteishankkeita", painotti ministeri.

Rajaestefoorumi on nostanut rajaestetyön profiilia Pohjoismaiset pääministerit päättivät 2007 perustaa rajaestefoorumin, jonka puheenjohtajaksi valittiin ministeri Ole Norrback. Rajaestefoorumi on kyennyt nostamaan rajaestetyön profiilia ja tehostanut viranomaisten työtä tuottamalla konkreettisia ehdotuksia esteiden poistamiseksi. Pohjoismaiden neuvoston istunnossa esitellään vuosittain selonteko ministerineuvoston rajaesteitä koskevasta työstä. Rajaestetyö kuuluu myös Suomen Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajuuskauden 2011 tärkeimpiin prioriteetteihin. Pohjoismaista rajaestetyötä seurataan, niin ministeritasolla maiden kesken, kuin kansallisesti jokaisessa ministeriössä.

Kasvumahdollisuus - miksi Pohjoismailla ei ole varaa rajaesteisiin -konferenssin järjestäjinä toimivat Pohjoismaiden hallitusten rajaestefoorumi yhdessä Pohjoismaiden neuvoston Ruotsin valtuuskunnan kanssa. Tukholmassa järjestetty konferenssi on jatkoa vuoden 2010 lopulla järjestettyyn EU-koordinaation tehostamiseen tähdänneeseen rajaestekonferenssiin. Tukholmassa nostetaan erityisesti esiin rajaesteiden konkreettisia kansantaloudellisia vaikutuksia.

Lisätietoja apulaisosastopäällikkö Carin Lindqvist-Virtanen, STM, p. +358 50 5599167, etunimi.sukunimi@stm.fi

Muualla palvelussamme  http://www.stm.fi/stm/kansainvaliset_asiat/pm_yhteistyo/pj2011

Muualla verkossa  http://www.nordsoc.org/fi/

http://www.norden.org/fi/tietoa-yhteistyoestae/yhteistyoealueet/rajaesteet