Valtioneuvosto

Ministeri Risikko: yhteistyöllä ja koulutuksella ihmiskauppaa vastaan

Lehdistötiedote   •   Marras 03, 2011 13:06 EET

"Ihmiskauppa on vakava perusihmisoikeuksien loukkaus ja täysin ristiriidassa niiden arvojen kanssa, joiden puolesta Pohjoismaat ponnistelevat kaikkialla maailmassa", sanoi sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko puheenvuorossaan Pohjoismaiden Neuvoston istunnossa Kööpenhaminassa torstaina 3. marraskuuta. Istunnossa käsiteltiin muun muassa Pohjoismaiden ministerineuvoston selontekoa Pohjoismaiden neuvostolle ihmiskaupan torjumisesta. Pohjoismaiden ministerineuvostot torjuvat ihmiskauppaa sektorienvälisellä yhteistyöllä, kuten tasa-arvo-, oikeus- ja sosiaali- ja terveyssektorin yhteistyöllä. Maiden välillä tehdään yhteistyötä ennaltaehkäisyssä, resurssien ja osaamisen kehittämisessä sekä viranomaisten ja kansalaisjärjestöjen yhteistyön edistämisessä.

"Vain maiden välistä koordinointia ja tiedonvaihtoa parantamalla pystymme torjumaan tämäntyyppistä kansainvälistä rikollisuutta ja hädänalaisten ihmisten kyynistä hyväksikäyttöä", jatkoi ministeri Risikko. "Ihmiskauppaa torjutaan jo nyt vahvasti Pohjoismaissa ja niiden lähialueilla, ja työssä on mukana monia toimijoita. Konkreettinen esimerkki onnistuneesta alueellisesta yhteistyöstä on juuri päättynyt Pohjoismaiden ja Baltian maiden välinen hanke, joka keskittyy naiskaupan uhreille aiheutuviin fyysisten ja psyykkisten seurausten lieventämiseen", totesi ministeri Risikko.

Risikko kertoi myös, että Suomessa valmistui huhtikuussa 2011 suositukset ihmiskauppaa koskevan lainsäädännön ja toimenpiteiden kehittämiseksi. Suosituksissa ehdotettiin muun muassa, että laadittaisiin kokonaisvaltaista ihmiskauppaa koskeva erityislaki sekä ehdotukset ihmiskaupan uhrien tunnistamista koskevasta säätelystä. "Suomessa tärkeänä tehtävänä on ihmiskaupan kanssa tekemisiin joutuvien viranomaisten kouluttaminen tunnistamaan erilaiset ihmiskaupan uhrit", ministeri Risikko totesi. Ihmiskaupan uusia muotoja, kuten lasten hyväksikäyttö kerjäämistarkoituksiin, on alettu havaita viime vuosina myös Pohjoismaissa. Siksi Pohjoismaiden yhteistyöministerien helmikuussa 2011 hyväksymässä ihmiskaupan vastaisessa ohjelmassa kiinnitetään huomiota myös pakkotyöhön ja lapsinäkökulmaan.

Pohjoismaiden Neuvoston 63. istunnossa muina sosiaali- ja terveyspolitiikan teemoina olivat muun muassa yhteispohjoismainen toimintasuunnitelma ihmisten ja eläinten sairauksien ja antibioottiresistenttien bakteerien torjunnasta sekä pohjoismainen yhteistyö selkärankavammaisten työllisyyskysymyksissä ja selkärankavammojen tutkimuksessa. Istunnon aikana järjestettiin lisäksi yhteispohjoismaisia oheistilaisuuksia.

Ministeri Risikko esitteli istunnossa myös ministerineuvoston selonteon sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisesta pohjoismaisessa yhteistyössä. Risikko kertoi lisäksi, että Suomen puheenjohtajuuskaudella on tasa-arvoyhteistyössä kehitetty sukupuolinäkökulmaa ilmastonmuutostyössä. Suomi on kaudellaan laatinut myös aihetta käsittelevän tietopankin.

Lisätietoja hallitussihteeri Heidi Manns-Haatanen, STM, p. +358 50 5252309, etunimi.sukunimi@stm.fi
ylitarkastaja Maria Waltari, STM, p. +358 50 3647815, etunimi.sukunimi@stm.fi
ylitarkastaja Annamari Asikainen, STM, p. +358 50 512 5617, etunimi.sukunimi@stm.fi

Muualla palvelussamme  http://www.stm.fi/stm/kansainvaliset_asiat/pm_yhteistyo/pj2011

Muualla verkossa  http://www.equalclimate.org/fi/

http://www.stm.fi/stm/kansainvaliset_asiat/pm_yhteistyo/pj2011