Valtioneuvosto

Ministeri Stubb EU:n rahoituskehyskeskusteluun ja valmistelemaan joulukuun Eurooppa-neuvostoa

Lehdistötiedote   •   Marras 11, 2011 13:03 EET

Yleisten asioiden neuvostossa Brysselissä käydään tiistaina 15. marraskuuta keskustelu tulevasta EU:n rahoituskehyskaudesta sekä joulukuun Eurooppa-neuvoston kokouksesta. Suomea kokouksessa edustaa eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Alexander Stubb.

Rahoituskehyksistä vuosille 2014-2020 käydään ensimmäinen julkinen keskustelu, jossa keskitytään olennaisiin politiikka-aloihin: koheesiopolitiikkaan ja yhteiseen maatalouspolitiikkaan. Koheesiopolitiikassa Suomi korostaa etenkin syrjäisten ja harvaan asuttujen alueiden tarpeiden riittävää huomioon ottamista. Maatalouspolitiikan osalta Suomi painottaa maataloustuotannon edellytysten turvaamista EU:n kaikilla alueilla.

Yleisten asioiden neuvostossa käydään ensimmäinen ministeritason keskustelu joulukuun Eurooppa-neuvoston asialistasta. Joulukuun Eurooppa-neuvosto keskustelee puheenjohtaja Van Rompuyn raportin pohjalta keinoista, joilla vahvistetaan talouspoliittista koordinaatiota euroalueella parantamalla talouskuria ja syventämällä euroalueen integraatiota. Tässä yhteydessä esille nousevat myös mahdolliset rajatut perussopimusmuutokset.

Vaikka perussopimusten muuttaminen ei ole ensisijainen keino, eikä sen avulla voida ratkaista akuutteja kriisejä, on Suomi kuitenkin valmis harkitsemaan perussopimusten muuttamista, jos se todetaan välttämättömäksi julkisen talouden kurinalaisuuden parantamiseksi. Suomi katsoo, että mahdollisissa muutoksissa olisi rajoituttava vain talous- ja rahapolitiikkaa koskeviin kysymyksiin. Suomi korostaa, että koko EU:n yhtenäisyys on turvattava kehitettäessä euroalueen toimintaa.

Joulukuun Eurooppa-neuvostossa on tarkoitus käsitellä myös EU:n kasvua tukevia aiheita kuten digitaalisten sisämarkkinoiden edistämistä ja veropolitiikan koordinaation edistymistä. Laajentumisen osalta esillä on Serbian EU-jäsenyystie, ja kokouksen yhteydessä allekirjoitetaan myös Kroatian liittymissopimus. Schengen alueen laajentuminen voi myös nousta Eurooppa-neuvoston asialistalle. Yleisten asioiden neuvosto jatkaa Eurooppa-neuvoston kokouksen valmistelua 5. joulukuuta.

Lisäksi yleisten asioiden neuvosto hyväksyy Itämeri-strategiaa koskevat neuvoston päätelmät. Suomi on tyytyväinen päätelmien sisältöön ja kannattaa niiden hyväksymistä.

Lisätietoja: neuvotteleva virkamies, eurooppa- ja ulkomaankauppaministerin virkamiessihteeri Satu Keskinen, valtioneuvoston kanslia, p. 09 1602 2451 tai 040 508 6722 ja lehdistöavustaja Antti Timonen, ulkoasiainministeriö, p. 040 590 7231