Valtiovarainministerio

Ministeri Stubb EU:n vuoden 2012 talousarvioneuvotteluihin

Lehdistötiedote   •   Marras 17, 2011 21:01 EET

Euroopan unionin EU-budjetista vastaavat ministerit kokoontuvat Brysselissä perjantaina 18.11.2011 budjettineuvostoon käsittelemään EU:n talousarviota vuodelle 2012. Suomea kokouksessa edustaa eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Alexander Stubb.

Neuvoston yhteydessä käytävässä sovittelukomiteassa on keskeisenä tavoitteena löytää yhteisymmärrys EU:n ensi vuoden budjetista neuvoston, parlamentin ja komission kesken. Komissio teki huhtikuussa 2011 talousarvioesityksen, johon sekä neuvosto että parlamentti ovat nyt muodostaneet kantansa. Neuvotteluissa keskitytään erityisesti maksumäärärahojen kokonaistasoon, jossa neuvoston ja parlamentin näkemykset ovat tässä vaiheessa kaukana toisistaan.

Suomi tukee budjetin kasvuprosenttia, joka neuvoston kannan mukaan olisi 2,02 prosenttia vuoteen 2011 verrattuna. Suomi kuitenkin katsoi kesällä neuvoston kantaa muodostettaessa, että puheenjohtajan esitys ei ollut tasapainoinen: liian suuri osa leikkauksista kohdistui kilpailukykyä edistäviin toimiin ja erityisesti tutkimusohjelmiin. Tästä syystä Suomi äänesti kesällä neuvoston kantaa vastaan. 

Neuvoston elokuisessa kannassa vuoden 2012 talousarvion loppusummaksi tulisi 146,2 mrd. euroa maksusitoumusmäärärahoina ja 129,1 mrd. euroa maksumäärärahoina.

Suomi ei voi sellaisenaan tukea myöskään Euroopan parlamentin kantaa erityisesti liian suuren koko-naiskasvun vuoksi. Euroopan parlamentin kannassa loppusummaksi tulisi maksusitoumusmäärärahoina 147,8 mrd. euroa ja maksumäärärahoina 133,1 mrd. euroa.

Suomen tavoite on talousarvio, jossa kilpailukykyyn ja koheesiopolitiikkaan osoitetut varat ovat paremmin tasapainossa. Talousarvion kokonaiskasvun tulisi olla valtiontalouksien tilanteet huomioon ottaen tarpeeksi maltillisella ja realistisella tasolla. Tältä osin neuvoston kanta olisi neuvotteluille hyvä pohja. Suomi suhtautuu neuvotteluihin rakentavasti, ja tavoitteena on saavuttaa kestävä kokonaisratkaisu.

Tämän lisäksi on mahdollista, että pyritään löytämään ratkaisu fuusioenergiareaktori ITER-hankkeen lisärahoitustarpeen kattamisesta.

Lisätietoja: lainsäädäntöneuvos Martti Anttinen, puh. 09 160 33015 ja budjettineuvos Paavo Kytömäki, puh. 09 160 33046

Haastattelupyynnöt: eurooppa- ja ulkomaankauppaministerin lehdistöavustaja Antti Timonen,
puh: 358405907231 tai antti.timonen@formin.fi