Valtioneuvosto

Ministeri Tölli: Työ julkisen hallinnon tietojärjestelmien yhteensovittamiseksi etenee

Lehdistötiedote   •   Syys 17, 2010 02:31 EEST

Kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetussa selonteossa ja sen linjauksissa on kiinnitetty erityistä huomiota julkisen hallinnon tietojärjestelmien yhteensovittamiseen.

Eduskunnan antamassa vastauksessa edellytetään hallituksen huolehtivan, että valtion ja kuntien tietojärjestelmien yhteentoimivuuden kehittämiseksi eduskunnalle annetaan jo meneillään olevalla vaalikaudella tarvittavat säädösehdotukset,joilla voidaan toteuttaa julkisen hallinnon viranomaisten tietojärjestelmien yhteentoimivuuden varmistavat menetelmät ja standardit ja joilla kunnat sekä muu julkinen hallinto velvoitetaan ottamaan käyttöön yhteentoimivuuden varmistavat menetelmät ja standardit sekä että näihin tarkoituksiin varataan riittävät taloudelliset resurssit.

- Tehtyjen päätösten ja lausumien perusteella on tarkennettu linjauksia, haettu toimintamalleja ja valmisteltu uutta lainsäädäntöä sähköisen asioinnin edistämiseksi. Ensi kuussa annetaan esitys tietohallintolaista julkisen hallinnon tietojärjestelmien yhteentoimivuuden edistämiseksi. Keskeinen viesti siinä on valtiovarainministeriövetoisen ohjauksen tiivistyminen erityisesti yhteentoimivien yhteisten palvelujen kehittämisessä, totesi hallinto- ja kuntaministeri Tapani Tölli 16. syyskuuta Kuntamarkkinoilla järjestetyssäseminaarissa.

Töllin mielestä sähköisellä asioinnilla on tulevaisuudessa suuri merkitys yhteiskunnalle ja demokratialle. Niitä hyödyntäen kansalaisille voidaan tarjota lisää aktiivisia osallistumismahdollisuuksia. Tavoitteena on, että julkisia palveluita voidaan tarjota monipuolisesti ja asiakaslähtöisesti useita kanavia pitkin.

- Tietojärjestelmien kehittämiseen liittyvät hankkeet mielletään usein kalliiksi. Silti meidän on uskallettava investoida tulevaisuuteen ja varsinkin hankkeisiin, joilla voimme lisätä myös tuottavuutta julkishallinnossa. Siksi tietojärjestelmien rakentaminen ja olemassa olevien muuttaminen yhteensopiviksi on otettava kärkihankkeeksi.

Lisätietoja antaa erityisavustaja Timo Portaankorva, puh. 040 590 7956