Valtioneuvosto

Ministeri Urpilainen: Valtionhallinnon kehittämiselle uusi alku

Lehdistötiedote   •   Marras 09, 2011 17:06 EET

Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmalla otetaan uusi alku valtionhallinnon kehittämiselle. Tuloksellisuus kulkee käsi kädessä henkilöstön osaamisen, vaikutusmahdollisuuksien ja motivaation kanssa.
- Ohjelman avulla pyritään luomaan sellaiset edellytykset ja olosuhteet, joissa valtionhallinnon henkilöstö voi ja haluaa tehdä parhaansa, sanoi valtiovarainministeri Jutta Urpilainen valtionhallinnon vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman avausseminaarissa Helsingissä 9.11.2011.

Urpilaisen mukaan päättyvä valtionhallinnon tuottavuusohjelma on puutteistaan huolimatta vauhdittanut valtionhallinnon uudistumista. Virastot ovat vähitellen oppineet kehittämään aidosti tuloksellisuutta parantavia toimintatapoja ja rakenteita.

- Henkilötyövuositavoitteilla ohjaaminen näyttää kuitenkin johtaneen myös epätarkoituksenmukaisiin ja kalliisiin ratkaisuihin, kuten Valtiontalouden tarkastusviraston arvioinneista käy ilmi. Siksi valtionhallinnon kehittämiselle tarvitaan nyt uusi alku, Urpilainen huomautti.

- Uudessa ohjelmassa tuloksellisuuden kehittämisen tavoitteena on tarkastella tasapainoisesti tuottavuuden ja tehokkuuden ohella myös toiminnan laatua, vaikuttavuutta sekä henkilöstön työhyvinvointia, josta innovatiivisuus ja aikaansaannoskyky kumpuavat. Kaikkien panosta tarvitaan, mikä edellyttää hallinnonalat ylittävää yhteistyötä ja yhdenmukaisia henkilöstöhallintoa ja -johtamista tukevia käytäntöjä.

- Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelma tulee nähdä ohjelmana, jolla valtionhallinto omalla toiminnallaan vaikuttaa julkisen talouden kestävyysvajeen supistamiseen. Tätä edesauttavat tuloksellisuuden kehittäminen valtionhallinnon omissa tehtävissä, esimerkiksi sellaisista yksittäisistä tehtävistä ja toiminnoista luopuminen, joiden lisäarvo on vähäinen. Myös kehittämällä keskushallinnon ohjausta ja sääntelyä kunta-alan tuloksellisuuden parantamiseksi sekä edistämällä työurien pitenemistä valtionhallinnossa meillä on mahdollisuus supistaa kestävyysvajetta.

- Tällaisessa viitekehyksessä on luontevaa, että ohjelman sitovat tavoitteet asetetaan rahassa aiempien henkilötyövuosien sijasta. Hallitusohjelman mukaan toimintojen tehokkuuden lisäämiselle asetetut tavoitteet säilytetään taloudellisilta kokonaisvaikutuksiltaan ennallaan. Uusi ohjelma ei siis anna lupaa tinkiä tuloksellisuuden parantamisesta, mutta se vapauttaa etsimään keinoja saavuttaa tavoitteet aiempaa avarammin, Urpilainen sanoi.

Lisätietoja antaa vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman ohjausryhmän puheenjohtaja, valtiosihteeri Tuire Santamäki-Vuori, puh. 09 160 34862.

Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman hankesivu: www.vm.fi/hankkeet