Valtioneuvosto

Ministeri Väyrynen: Kansalaisyhteiskuntien vahvistaminen keskeistä kestävän kehityksen edistämiseksi

Lehdistötiedote   •   Marras 02, 2010 22:41 EET

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paavo Väyrynen korostaa kehitysmaiden kansalaisyhteiskuntien vahvistamisen olevan keskeistä kestävän kehityksen edistämiseksi ja köyhyyden vähentämiseksi.

"Ruohonjuuritasolla hyvin toimiva kansalaisyhteiskunta edistää kestävää kehitystä ja edesauttaa demokratian ja hyvän hallinnon kehittämistä. Tämän vuoksi kansalaisyhteiskuntakehityksen tukeminen tulee ottaa paremmin huomioon kahdenvälisessä kehitysyhteistyössä", ministeri Väyrynen sanoi esitellessään ulkoministeriön uutta kansalaisyhteiskuntalinjausta.

Ministeri kertoi linjauksessa painotettavan aiempaa enemmän kehitysavun tuloksellisuutta ja yhdenmukaisuutta kansainvälisen yhteisön ja Suomen kehityspolitiikan tavoitteiden kanssa.

Ministeri Väyrynen toivoi, että tuloksellisuuden lisäämiseksi voitaisiin käydä avointa keskustelua järjestöjen tekemän työn tehokkaammasta koordinoinnista ja harmonisoinnista, yhteistyömahdollisuuksista eri järjestöjen välillä ja mahdollisuuksista kohdentaa apua keskitetymmin tietyille alueille.

Täysin uutta linjauksessa on kansalaisyhteiskunnan toimijoiden määritelmän laajentaminen, minkä vuoksi linjauksen nimi on haluttu muuttaa kansalaisyhteiskuntalinjaukseksi aiemmin käytetyn kansalaisjärjestölinjauksen sijaan.

"Uusi linjaus kutsuu perinteisten kansalaisjärjestöjen lisäksi myös median, tutkimuslaitokset ja elinkeinoelämän osallistumaan nykyistä aktiivisemmin kehitysyhteistyöhön yksin ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa", ministeri Väyrynen kertoi.

Ministeri Väyrynen puhui ulkoministeriön kansalaisyhteiskuntalinjauksen julkistamistilaisuudessa Helsingissä 2. marraskuuta. Linjaus laadittiin tiiviissä yhteistyössä kansalaisjärjestöjen kanssa. Sillä päivitettiin aikaisempi kansalaisjärjestölinjaus.

Linjaus on luettavissa ministeriön verkkosivuilla http://formin.finland.fi

Lisätietoja: yksikön päällikkö Okko-Pekka Salmimies, kansalaisjärjestöyksikkö, puh. 09 1605 6365 tai 040 742 8420, ja ministerin lehdistöavustaja Hanna Saarni, puh. 0400 739 824

 

Lisää aiheesta:

Ulkoministeriön kansalaisyhteiskuntalinjaus:
http://formin.finland.fi/public/default.aspx?contentid=203423&nodeid=15409&contentlan=1&culture=fi-FI