Valtioneuvosto

Ministeri Väyrynen: Maatalous avainasemassa köyhyyden ja nälän vähentämisessä

Lehdistötiedote   •   Syys 29, 2010 16:18 EEST

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paavo Väyrynen korostaa jokaisen maan omaa vastuuta ruokaturvasta ja maatalouden kehittämisestä. Ministerin mielestä maatalous ja maatalouspolitiikka ovat keskeisessä asemassa köyhyyden ja nälän vähentämisessä ja niihin on panostettava huomattavasti nykyistä enemmän myös kehityspolitiikassa.

"Oikeus ruokaan on osa oikeutta ihmisarvoiseen elämään. Jokaisen valtion velvollisuus - niin teollisuus- kuin kehitysmaidenkin - on huolehtia omien kansalaistensa ruokaturvasta. Kaikki maat eivät tähän kuitenkaan yksin pysty, joten teollistuneiden maiden on autettava kehitysmaita siinä", Väyrynen painotti.

Ministeri Väyrynen totesi kansainvälisen yhteisön heränneen huomaamaan maatalouden tärkeyden liian myöhään, käytännössä vasta ruokakriisin myötä. Suomi on omalta osaltaan pyrkinyt määrätietoisesti vahvistamaan maatalouden osuutta kehityspolitiikassaan ja -yhteistyössään viimeisten vuosien aikana. Vuodesta 2007 alkaen maatalouteen ja ruokaturvaan suunnatut Suomen kehitysyhteistyömäärärahat ovat nousseet kuudesta miljoonasta 34 miljoonaan euroon.

Ministeri muistutti, että maatalouden kehittäminen on pitkäjänteistä työtä ja kestävien tulosten aikaansaamiseksi on panostettava maaseudun kokonaisvaltaiseen kehitykseen ja kaupunkien ja maaseudun väliseen vuorovaikutukseen. Tämä edellyttää panostuksia myös infrastruktuuriin, lainsäädäntöön, terveyteen, koulutukseen ja luonnonkatastrofeihin varautumiseen.

Ministeri korosti, että ruokaturvan kannalta keskeistä on suunnata ruuantuotanto ensisijaisesti lähimarkkinoille.

"Jokaisen maan tulisi ruokaturvansa vahvistamiseksi suunnata tuotantonsa ensisijaisesti kotimaan markkinoille ja toissijaisesti lähellä oleville markkinoille, joissa on kysyntää. Kehitysmaiden osalta tämä tarkoittaa vientituotannon suuntaamista etelä-etelä-kaupassa tarjolle oleville kasvaville markkinoille."

Väyrynen nosti esille myös maatalouden ja maatalouspolitiikan tiiviin yhteyden muihin politiikkasektoreihin.

"Emme voi edistää kehitysmaiden maataloustuotantoa ja ruokahuoltoa kestävästi, jos emme samalla ota huomioon myös mm. kauppa-, ympäristö- ja ilmastopolitiikkaa. Lisäksi parhaillaan uudistettavassa EU:n yhteisessä maatalouspolitiikassa on ajateltava EU:n rajoja pidemmälle ja otettava huomioon kehitysmaiden maatalous", ministeri korosti.

Ministeri Väyrynen puhui ulkoministeriön maatalouden ja ruokaturvan kehityspoliittisen linjauksen julkistamistilaisuudessa Helsingissä 29. syyskuuta. Nyt julkistetun linjaus on osa vuonna 2007 hyväksytyn kehityspoliittisen ohjelman toimeenpanoa.

Lisätietoja: Kehityspoliittinen osasto, neuvonantaja Sanna-Liisa Taivalmaa puh. 09-160 55188,
ministerin lehdistöavustaja Hanna Saarni puh. 0400 739 824