Valtioneuvosto

Ministeri Wallin on myöntänyt 2,7 miljoonaa valtakunnallisille nuorisotyötä tekeville järjestöille

Lehdistötiedote   •   Helmi 08, 2011 10:07 EET

Kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin on myöntänyt 2 700 000 euroa valtakunnallisille nuorisotyötä tekeville yleisjärjestöille vuoden 2011 toimintaan. Määräraha kasvoi viime vuodesta 100 000 euroa. Avustukset myönnetään 65 järjestölle veikkausvoittovaroista.

Stefan Wallinin ministerikaudella opetus- ja kulttuuriministeriön muille nuorisotyötä tekeville järjestöille myönnetty määräraha on kasvanut 44 prosenttia, mikä merkitsee kaikkiaan 820 700 euron korotusta. Myös avustettavien järjestöjen määrät ovat saman ajanjakson aikana nousseet 46 järjestöstä 65 järjestöön.

- Tämä todistaa sen että satsaaminen näihin avustuksiin on todella tarpeellista. Panostaminen lapsiin ja nuoriin on aina investointi tulevaisuuteen. Se on sama kuin tallettaisi rahaa pankkiin, kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin sanoo.

Nuorisolain mukaisesti ministeriö avustaa valtakunnallisia nuorisotyötä tekeviä järjestöjä, joita ovat rekisteröidyt valtakunnalliset järjestöt ja yhteisöt, joiden toiminnasta ainakin osa on nuorisotyötä ja joiden nuorisotyö on laajuudeltaan verrattavissa valtakunnallisen nuorisojärjestön toimintaan.

Nuorisolain mukaisesti arviointi- ja avustustoimikunta antaa opetus- ja kulttuuriministeriölle lausunnon nuorisotyötä tekevien järjestöjen yleisavustusten jaosta.

Nuorisotyötä tekevien valtakunnallisten järjestöjen avustukset ovat harkinnanvaraisia. Yleisavustus myönnetään tulosperusteisesti järjestön suunnitellun ja toteutuneen toiminnan perusteella. Toiminnan laatua arvioidaan suhteessa kunkin järjestön asettamiin tavoitteisiin ja niiden toteutumiseen. Avustuksen tarvetta harkittaessa otetaan huomioon järjestön taloudellinen tila, muut julkiset avustukset ja varsinaiseen toimintaan käytettävissä olevat varat.

Ajankohtaista yhteiskunnallista merkitystä arvioitaessa otetaan huomioon järjestön aktiivisuus yhteiskunnallisissa asioissa sekä nuorten sosiaalisessa vahvistamisessa.

Lisätietoja: ylitarkastaja Sandra Bergqvist, puh. 09 160 77365