Valtioneuvosto

Ministeri Wallin vahvisti kirjastojen rahoitussuunnitelman nelivuotiskaudelle

Lehdistötiedote   •   Loka 13, 2010 15:33 EEST

Kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin on vahvistanut yleisten kirjastojen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelman vuosille 2011-2014.

- Kirjasto tilana on muuntumassa yhä enemmän yhteisönsä sosiaaliseksi keskukseksi, jossa aineistojen käytön ja lainaamisen lisäksi opiskellaan, tehdään työtä, viihdytään yhdessä, käytetään verkkopalveluja sekä osallistutaan erilaisiin tapahtumiin, sanoo kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on priorisoinut kirjastoautojen uusimista ja näin ollen myös uudet kirjastoautoesitykset on suunnitelmassa kuntien esittämillä vuosilla. Yhteensä vuosina 2011-2 014 uusitaan 21 kirjastoautoa.

- Suomalainen kirjastolaitos turvaa asukkailleen tiedon ja kulttuurin saatavuuden. Kirjastoautot ovat välttämättömiä Suomen kaltaisessa harvaan asutussa maassa, jotta kirjasto- ja tietopalvelut turvataan mahdollisemman tasapuolisesti maan eri osissa, toteaa Wallin.

Kirjastojen rakennushankkeita on suunnitelmassa 13, joista uudisrakennuksia kolme. Muut hankkeet ovat laajoja peruskorjaushankkeita, joihin sisältyy myös laajennuksia. Vuonna 2011 tavoitteena on aloittaa Limingan, Toholammen, Länsi-Turunmaan (Nauvo) ja Savonlinnan hankkeet.

Vuonna 2012 suunnitelmassa on Inkoon, Raaseporin ja Rauman (Lappi) hankkeet, vuonna 2013 Raahen Taivassalon, Leppävirran jaKirkkonummen hankkeet ja vuonna 2014 Lieksa ja Nokia. Lisäksi suunnitelmassa varaudutaan alustavasti rahoittamaan Helsingin kaupungin keskustakirjastohanketta vuosina 2014-2016, mikä edellyttää rahoitusvaltuuksien nostamista kyseisinä vuosina.

Rahoitussuunnitelma on laadittu kirjastoasioita hoitavien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten valmistelun ja edellisen rahoitussuunnitelman pohjalta. Suunnitelma perustuu vuoden 2011 osalta valtion vuoden 2011 talousarvioesitykseen ja on pohjana valtionapuviranomaisten myöntäessä valtionavustuksia vuonna 2011 sekä valmisteltaessa seuraavaa rahoitussuunnitelmaa.

Vuosien 2012-2014 listat ovat alustavia, koska kunkin vuoden rahoitusvaltuudet päätetään vasta valtion talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Rahoitussuunnitelmassa olevien hankkeiden kustannusarviot ovat yhteensä lähes 41 miljoonaa euroa ja arvioitu valtionavustus yhteensä 18 miljoonaa euroa.

http://www.minedu.fi/OPM/Kirjastot/avustukset/perustamishankkeet_ja_kirjastoautohankkeet/investointisuunnitelmat/liitteet/Perustamishankkeiden_rahoitussuunnitelma_2011-2014.pdf (pdf)

Lisätietoja: kulttuuriasiainneuvos Hannu Sulin, puh. (09) 1607 7021,etunimi.sukunimi@minedu.fi