Valtioneuvosto

Ministeriö selvittää metsästyksen rajoittamisen tarpeita

Lehdistötiedote   •   Kesä 15, 2011 16:14 EEST

Maa- ja metsätalousministeriö on pyytänyt Suomen riistakeskukselta ja Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitokselta (RKTL) lausuntoa metsästyksen kieltämisen tai rajoittamisen tarpeista elokuussa alkavalle metsästysvuodelle. 1.3. voimaan tulleessa riistahallinnon uudistuksessa toimivalta kieltää tai rajoittaa metsästystä siirrettiin ministeriölle. Jos riistaeläinlajin kanta vaarantuu sen esiintymisalueella tai osalla esiintymisaluetta, kyseisen riistaeläinlajin metsästys voidaan kieltää tai sitä voidaan rajoittaa ministeriön asetuksella.

Riistahallinnon uudistuksen siirtymävaiheessa ministeriö antaa tarvittaessa yhden asetuksen, joka voi koskea useampaa riistalajia. Aiemmin riistanhoitopiirit käyttivät metsästysrajoituksia lähinnä metsäkanalintujen ja metsähanhen metsästyksen rajoittamiseen. Nyt Suomen riistakeskuksen on esitystä valmisteltaessa kuultava niitä riistanhoitoyhdistyksiä, joita esitetyt rajoitukset koskevat. Esitykset on toimitettava ministeriölle 15.7. mennessä. Niiden perusteella ministeriö lähettää tarvittaessa asetusluonnoksen kahden viikon lausuntokierrokselle. Mahdollinen asetus annetaan viimeistään 5.8. mennessä. Kielto tai rajoitus voi tulla voimaan aikaisintaan kahden viikon kuluttua asetuksen antamisesta.

Metsäkanalintukannat voivat vaihdella paljon kesän pesinnän onnistumisesta riippuen, ja ajantasaisin tieto metsäkanalintukannoista saadaan 23.-24.7. alkavista riistakolmiolaskennoista. Mahdollisimman suuri osa riistakolmioista tulisikin laskea jo heinäkuun aikana, jotta tuloksia voidaan hyödyntää mahdollisia rajoituspäätöksiä valmisteltaessa.

Parhaillaan ministeriössä valmisteltavassa metsäkanalintujen hoitosuunnitelmassa pyritään kehittämään metsäkanalintujen metsästyksen rajoittamista niin, että rajoituksista päätettäessä pystyttäisiin hyödyntämään entistä paremmin saman kesän riistakolmiolaskentojen tuloksia. Hoitosuunnitelma on tarkoitus lähettää lausuntokierrokselle myöhemmin kesällä ja se viimeistellään vuoden loppuun mennessä.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
ylitarkastaja Janne Pitkänen, puh. 040 867 2667
ylitarkastaja Jussi Laanikari, puh. 040 733 6229