Valtioneuvosto

Ministerit keskustelivat urheilua koskevasta EU-yhteistyöstä

Lehdistötiedote   •   Helmi 23, 2011 22:03 EET

EU:n urheiluministerit keskustelivat tänään Unkarissa EU:n liikuntayhteistyön kehittämisestä. Keskustelu pohjautui komission tammikuussa julkaisemaan urheilutiedonantoon.

Euroopan komissio on hyväksynyt uusia ehdotuksia, joilla pyritään vahvistamaan urheilun yhteiskunnallista, taloudellista ja organisatorista ulottuvuutta. Muun muassa urheilijoiden, urheilujärjestöjen ja kansalaisten uskotaan hyötyvän näistä suunnitelmista, jotka johtuvat EU:n uusista Lissabonin sopimuksen mukaisista tehtävistä jäsenvaltioiden urheilupolitiikan tukemiseksi ja koordinoimiseksi.

Urheiluministerit ottavat tiedonantoon virallisesti kantaa toukokuun neuvostossa. Neuvosto tullee toukokuussa hyväksymään tiedonannon pohjalta erillisen työsuunnitelman.

Valtiosihteeri Marcus Rantala kiitteli komission urheilutiedonantoa hyväksi pohjaksi tulevalle yhteistyölle liikunnan alalla. Rantalan mukaan Suomi on pääosin tyytyväinen komission linjauksiin.

- Pidämme ensisijaisena sitä, että terveysliikunta ja antidopingyhteistyö ovat tulevan yhteistyön keskiössä. Yhtä lailla toivomme EU:lta lisäarvoa kansallisille toimille maahanmuuttajien liikunnan sekä tasa-arvon toteutumiselle liikuntatoiminnassa.

- Sen sijaan Suomen näkökulmasta oli pettymys, ettei komissio nosta liikunnan kansalaistoimintaa liikuntayhteistyön prioriteettialueeksi. Liikunnan kansalaistoiminnan edellytystenvahvistaminen tulee olla ensisijainen tavoite myös eurooppalaisen tason liikuntapolitiikassa. Suomi tulee kiinnittämään tähän huomiota jatkotyössä, Rantala sanoi.

Ministerikokousta edelsi urheilujärjestöille suunnattu EU Sport Forum, jonne osallistui merkittävä määrä myös suomalaisia urheiluvaikuttajia.

- Olen hyvin iloinen siitä, että suomalaiset urheilujärjestöt pyrkivät vaikuttamaan EU-asioissa. Opetus- ja kulttuuriministeriö on tällä hallituskaudella tukenut aktiivisesti suomalaisten liikuntajärjestöjen osallistumista kansainvälisiin luottamustehtäviin. Haluamme olla mukana varmistamassa, että suomalaisen, kansalaistoimintaan perustuvan liikuntajärjestelmän ääni kuuluu laajalla rintamalla.

Lisätietoja: johtaja Harri Syväsalmi, puh. 040 557 7725