Valtiovarainministerio

Mitä kansalaiset odottavat yleisneuvonnalta?

Lehdistötiedote   •   Marras 02, 2011 13:59 EET

Valtiovarainministeriö teettää kansalaisille suunnatun tutkimuksen, jonka tavoitteena on selvittää kansalaisten mielipiteitä ja odotuksia, jotka koskevat julkiseen hallintoon suunniteltavaa kansalaisten yleisneuvontapalvelua.

Valtiovarainministeriössä valmistellaan julkisen hallinnon yleisneuvontapalvelua, josta kansalaiset voivat kysyä yleistietoa valtion ja kunnan palveluista. Yhteyttä neuvontapalveluun voi ottaa soittamalla tai internetin välityksellä. Ohjaamalla kyselyjä yleisneuvontapalveluun voidaan vähentää hätäkeskuksia kuormittavien kiireettömien puheluiden määrää. Edellä mainittu tavoite on kirjattu pääministeri Kataisen hallitusohjelmaan.

Jotta palvelu vastaisi mahdollisimman hyvin kansalaisten tarpeita, heiltä kysytään, mitä he yleisneuvonnalta odottavat. Valtiovarainministeriön tilaama ja Taloustutkimuksen toteuttama kysely alkaa 3.11.2011. Kysely tehdään henkilökohtaisena käyntihaastatteluna 1 000 henkilön otokselle. Samaan aikaan internetin otakantaa.fi-palvelussa avataan keskustelu, jossa kansalaiset voivat kertoa ajatuksiaan yleisneuvontapalvelusta.

Kansalaiskysely ja keskustelu otakantaa.fi-palvelussa sisältyvät käynnissä olevaan yleisneuvontapalvelun esiselvitykseen. Neuvontapalvelu on tarkoitus avata vuoden 2013 alkupuolella. Julkisen hallinnon yleisneuvontapalvelun valmistelu on osa sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelmaa.

Yleisneuvontapalveluun voisi myös tehdä tarvittaessa ilmoituksia julkisia palveluita koskevista yleisistä häiriötilanteista, esimerkiksi kunnallistekniikan toimimattomuuteen (vesijakelu, tiestö) liittyen. Se toimisi myös kansallisten sähköisten palveluiden asiakaspalveluna. Yleisneuvontapalvelu ei korvaa viranomaisten omaa palveluneuvontaa.

Lisätietoja antavat kehittämisjohtaja Marko Puttonen, puh. 09 1603 2232 ja projektipäällikkö Heli Sillanmikko, puh. 09 1603 2055.

Osallistu keskusteluun 3.11. alkaen: www.otakantaa.fi

Kansalaisen yleisneuvontapalvelutyöryhmän loppuraportti
SADe-ohjelma/tukipalvelut