Valtioneuvosto

Miten hallitsemme valtion ja kuntien velkaantumisen - keskustele otakantaa.fi:ssä

Lehdistötiedote   •   Helmi 08, 2011 10:08 EET

Valtioneuvoston kansliapäälliköt keskustelivat 7. helmikuuta julkisen talouden kestävyysvajeen umpeen kuromisesta. Kansainvälisen finanssikriisin myötä Suomen julkisen talouden tasapaino järkkyi pahasti, ja lähtökohdat väestön ikääntymisen myötä syntyvistä ongelmista selviytymiseen heikkenivät olennaisesti. Ikääntyminen lisää kuntien tuottamien hyvinvointipalvelujen kysyntää voimakkaasti, ja samalla kasvavat valtion kunnille maksamat valtionosuudet.

Valtiovarainministeriö totesi raportissaan viime joulukuussa, että menojen ja tulojen välistä kuilua tulisi kaventaa vähintään 1½ miljardilla eurolla vuosittain, jotta emme velkaantuisi hallitsemattomasti. Talouskasvu ei nimittäin yksin poista tätä ns. kestävyysvajetta. Raportissa esitettiin, että tasapainottaminen tapahtuisi ensisijaisesti tarkistamalla, mitkä menot ja minkä suuruisina olisivat edelleen tarpeellisia. Verotuksen kiristäminen on toinen vaihtoehto valtion ja kuntien rahoitusaseman vahvistamiseksi.

Tarvitaan siis valtion ja kuntien tehtävien perinpohjaista läpikäyntiä. On tarkasteltava erilaisia vaihtoehtoja sekä niiden hyviä ja huonoja puolia. Ilman tällaista arviointia ei ole edellytyksiä harjoittaa kestävää yhteiskuntapolitiikkaa. Menojen kriittinen arviointi ei tarkoita hyvinvointivaltion periaatteiden romuttamista. Vain tulojen ja menojen tasapainoon saattaminen turvaa keskeisimpien yhteiskunnallisten tavoitteiden saavuttamisen ja tulevien sukupolvien hyvinvoinnin.

Lisäksi on etsittävä keinoja työurien pidentämiseksi sekä alku- että loppupäästä. Julkisen ja yksityisen sektorin tuottavuutta tulee myös parantaa.

Keskustele aiheesta otakantaa.fi:ssä
Kansliapäälliköt ovat avanneet aiheesta 21. helmikuutta saakka jatkuvan keskustelun otakantaa.fi-sivustolla. Keskustelua halutaan herättää erityisesti seuraavista näkökulmista:

1) Mitä valtion tai kuntien menoja voitaisiin vähentää tai kohdentaa uudelleen?

2) Mitä veroja voitaisiin korottaa?

3) Mikä olisi paras keino hoitaa työttömyyttä ja saada ihmiset pysymään kauemmin työelämässä?

4) Miten voitaisiin parantaa julkisia palveluja menoja lisäämättä?

 

Lisätietoja: alivaltiosihteeri Martti Hetemäki, valtiovarainministeriö. p. 09 1603 3091

 

Lisää aiheesta:

Otakantaa.fi:
http://otakantaa.fi

Julkisen talouden valinnat 2010-luvulle:
http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/02_taloudelliset_katsaukset/20101209Julkis/Valinnat_2010.pdf