Valtioneuvosto

Miten mitata käyttäjäinnovaatioiden syntyä ja leviämistä?

Lehdistötiedote   •   Marras 26, 2010 19:32 EET

TEM ja Tekes tiedottavat

Tekes ja työ- ja elinkeinoministeriö rahoittavat tutkimushanketta, joka etsii mittareita käyttäjäinnovoinnille ja käyttäjäinnovaatioiden leviämiselle. Kansainvälinen tutkijaryhmä, jota johtaa MIT:n professori Eric von Hippel toteuttaa aiheesta Suomessa kaksivuotisen tutkimuksen.

Tuotteiden ja palveluiden käyttäjät muuntelevat usein ostamiaan tuotteita omiin tarpeisiinsa paremmin soveltuviksi tai niiden ominaisuuksien parantamiseksi - näin syntyy käyttäjäinnovaatioita. Esimerkiksi maastopyörän on alun perin kehittänyt edelläkävijäkäyttäjä muuntelemalla tavallista polkupyörää.

Myös ammattikäyttäjät ovat usein käyttäjäinnovaatioiden lähde. Sairaalalaitteisiin on tehty parannuksia lääkäreiden ehdotuksista tai teknisesti lahjakkaiden lääkärien itse toteuttamana.

Tietoverkot ja moniin tuotteisiin sisältyvä ohjelmoitavuus ovat puolestaan helpottaneet käyttäjien innovointiyhteistyötä. Avoin yhteisöllinen innovointi lisääntyy jatkuvasti. Suomalaisille tuttu esimerkki on Linux-tietokoneohjelmistojen kehittäjäyhteisöt.

Innovaatiopolitiikan yhtenä uutena tavoitteena on edistää käyttäjälähtöisten innovaatioiden syntymistä, leviämistä ja kaupallistamista. Tarkoituksena on lisätä innovaatiotoimintaa harjoittavien määrää ruohonjuuritason roolia vahvistamalla. Politiikkatoimien valinnan ja vaikuttavuusseurannan tueksi tarvitaan uusia mittareita, koska tällä hetkellä käytössä olevat innovaatioindikaattorit kuvaavat lähinnä panostuksia, kuten tutkimus- ja kehitystoiminnan menoja.

Käyttäjien innovointiaktiivisuutta on tutkittu muun muassa USAssa, Iso-Britanniassa ja Alankomaissa. Nyt Suomessa professori Eric von Hippelin johdolla käynnistyvän käyttäjäinnovaatiotutkimuksen toteuttaa ryhmä, johon kuuluu tutkijoita Lappeenrannan teknisestä yliopistosta sekä YK:n MERIT-yliopistosta ja Erasmus-yliopistosta Alankomaista.

Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa tarkastellaan käyttäjäinnovoinnin yleisyyttä ja kustannuksia sekä sitä, miten innovaatiopolitiikalla voidaan tukea käyttäjien innovaatiotoimintaa. Toisessa vaiheessa tutkitaan käyttäjien kehittämien innovaatioiden leviämistä muille käyttäjille ja yritysten kaupallistettavaksi.

Tutkimuksessa selvitetään myös käyttäjäyhteisöjen innovointia sekä missä määrin yhteisöllisiä käyttäjäinnovaatioita pyritään suojaamaan esimerkiksi patentein. Käyttäjäyhteisöjen innovaatiotoiminta on usein varsin avointa. Von Hippelin aiemmat tutkimukset ovat viitanneet siihen, että innovaatioiden suojaaminen yhteisöinnovoinnissa voi jopa jarruttaa innovointia.

Työ- ja elinkeinoministeriö ja Tekes edistävät tutkimuksen teemaan liittyvää kysyntä- ja käyttäjälähtöistä innovaatiopolitiikkaa tänä vuonna käynnistetyn toimenpideohjelman mukaisesti.

Lisätiedot:

teollisuusneuvos Petri Lehto, TEM, puh. 010 60 63218, petri.lehto@tem.fi

johtava teknologia-asiantuntija Ari Mikkelä, puh. 010 60 55809, ari.mikkela@tekes.fi