Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Moniammatillinen ryhmä opiskelee neuropsykiatrisista ongelmista kärsivien kohtaamista ja valmentamista

Lehdistötiedote   •   Helmi 21, 2017 15:25 EET

Oleellista on asenne ja muutos toimintamalleissa. Ympäristön ja toimintatapojen pienikin muutos voi vähentää ongelmia esim. koulussa ja kotona.

Ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys tukee itsetuntoa ja positiivisen minäkuvan syntyä. Muutokset eivät vaadi suuria resursseja vaan ovat toteutettavissa helposti, joskin voivat vaatia asenne- ja toimintamallimuutoksia. Vaikutus voi olla huomattava ja muuttaa jopa elämänkulkua.

SeAMK Sosiaali- ja terveysalan ratkaisukeskeisen neuropsykiatrisen valmentajakoulutus soveltuu henkilöille, jotka kohtaavat työssään erityistä tukea tarvitsevia lapsia, nuoria tai aikuisia kuten opettajat, erityisopettajat, eri alojen terapeutit, sairaanhoitajat sekä sosiaali- ja terveysalan ohjaajat ja avustajat. Koulutus antaa hyvän perustan kaikille henkilöille, jotka työskentelevät arjen- ja elämänhallinnan vaikeuksista kärsivien asiakkaiden parissa.

Tilaisuuden pääkouluttajana toimii VTM, sosiaalipsykologi Leena Mannström-Mäkelä. Koulutuksessa vierailevana asiantuntijana on tänään 22.2. klo 9.00–16.00 apulaisylilääkäri Anita Puustjärvi Kuopion yliopistollisesta sairaalasta. Hänen aiheenaan on ADHD, Aspergerin sekä Touretten oireyhtymät - tunnistaminen, hoito ja kuntoutus.Puustjärvi on yhtenä kirjoittajana tammikuussa on julkaistussa kirjassa Vaikeudesta voimaksi Neuropsykiatriset häiriöt ja niiden huomioiminen koulussa (Jaana Parikka, Niina Halonen-Malliarakis & Anita Puustjärvi).

Vaikeudesta voimaksi antaa kouluille tietoa ja välineitä neuropsykiatrisesti oireilevan oppilaan kohtaamiseen. Teoksessa on apuväline-ehdotuksia, ideoita ja konkreettisia keinoja, joilla haastaviin tilanteisiin on mahdollista puuttua. Kirjassa on vahva teoreettinen pohja, ja sitä voi käyttää käsikirjana apuna arjen tilanteissa. (Linkki kustantajan sivuille https://finnlectura.fi/tietokirjat/vaikeudesta-voimaksi.)

SeAMKin Sosiaali- ja terveysalan tutkimus-, kehittämis ja innovaatiotoiminta (TKI) on järjestänyt ratkaisukeskeisen neuropsykiatrisen valmennuksen täydennyskoulutusta ensimmäisen kerran vuonna 2007. Nyt koulutuksessa oleva ryhmä on neljäs.

Tervetuloa haastattelemaan kouluttajiamme keskiviikkona 22.2.2017 klo 12.40–13.10. osoitteeseen Frami F, Kampusranta 11, luokka F308. Pyydämme ennakkotietoa tulostanne allekirjoittaneelle.

suunnittelija Tuula Salo, p. 040 830 2386 ja s-posti tuula.salo(a)seamk.fi

SeAMKissa voi opiskella kuudella eri koulutusalalla ja suorittaa tutkinnon lähes 30 tutkinto-ohjelmassa. Näistä kolme on englanninkielistä. Lisäksi SeAMKilla on useita kansainvälisiä kaksoistutkinto-ohjelmia.

SeAMKissa on noin 5000 opiskelijaa, joista noin 10 % on kansainvälisiä opiskelijoita. Korkeakoulu on vahvasti mukana sekä alueellisessa, valtakunnallisessa että kansainvälisessä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotyössä.


Seinäjoki University of Applied Sciences (SeAMK) is a multidisciplinary institution of higher education and an efficient actor in education and research, development and innovation (RDI).

SeAMK has 5000 students, of which about 10 % are international students. The educational offer consists of nearly 30 degree programmes and three of them are totally taught in English. Also double degree programmes are available in the fields of technology and business.

www.seamk.fi