Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Mopoilu siirtyy pois kevyen liikenteen väyliltä Kokkolassa

Lehdistötiedote   •   Marras 16, 2011 11:07 EET

Mopo on suosittu liikkumisväline ja nuorten mopoilu onkin lisääntynyt viime vuosina. Myös Kokkolassa mopoilu ja sitä kautta mopo-onnettomuudet ovat olleet kasvussa. Liikennelainsäädännön mukaan mopon paikka on lähtökohtaisesti ajoradalla, mutta lainsäädäntö mahdollistaa tienpitäjän tarveharkinnan perusteella mopoilun myös pyörätiellä. Kokkolassa mopoilu on ollut sallittua monin paikoin kevyen liikenteen väylillä.  Mopot aiheuttavat kuitenkin kevyen liikenteen väylillä muita käyttäjäryhmiä nopeampina muille liikkujille turvattomuuden tunnetta. Mopokannan kasvaessa moni kunta on päätynyt ohjaamaan mopot ajoradoille. Juuri valmistuneen Kokkolan liikenneturvallisuussuunnitelman päivityksen yhteydessä laadittiin suunnitelma, jolla mopoilu poistuu pääosin myös Kokkolan kevyen liikenteen väyliltä kaupunkiympäristössä.

Liikenneturvallisuussuunnitelman ohjausryhmässä sovittiin periaate, jonka mukaan mopoilu sallitaan kevyen liikenteen väylillä pääosin vain taajama-alueen ulkopuolella sekä nopeusrajoituksen ollessa yli 60 km/h. Käytännössä nyt tehtävät muutokset tarkoittavat sitä, että jatkossa mopoilu on sallittu kevyen liikenteen väylillä Kokkolan keskustan alueella vain Prisman kiertoliittymän ympäristössä, Eteläväylällä, Vaasantiellä, valtateillä 8 ja 13 sekä valtateiden ramppien kevyen liikenteen väylillä.  Lisäksi Peltokorventiellä nopeusrajoitus alennetaan 60 km/h:iin ja mopoilu siirretään ajoradalle.  Muutokset toteutetaan poistamalla ”Sallittu mopoille” -lisäkilvet ja asettamalla jonkin verran täydentäviä liikennemerkkejä. Muutokset tehdään loppuvuoden aikana.

Mopoilun rajoittaminen kevyen liikenteen väylillä tavallaan palauttaa ne sellaiseen käyttöön, johon ne on alun perin tarkoitettu. Muutos edistää muiden kevyen liikenteen väylillä liikkujien turvallisuutta. Toimenpide selkeyttää myös mopon paikkaa tie- ja katuympäristössä, jolloin autoilijoiden on entistä tärkeämpää ottaa mopoilijat huomioon tasavertaisina liikenteen osapuolina.


Lisätietoja