ASPO Oyj

Ms Pasilaan asennettiin Suomen ensimmäinen painolastiveden käsittelyjärjestelmä

Lehdistötiedote   •   Syys 02, 2010 15:40 EEST

Aspo-konserniin kuuluvan ESL Shippingin rahtialukseen Ms Pasila on asennettu
Suomen ensimmäinen painolastiveden käsittelyjärjestelmä. Puhdistusjärjestelmällä
estetään haitallisten kasvien ja eliöiden siirtyminen merialueelta toiselle.
Alukseen asennettu CrystalBallast-järjestelmä on Turussa toimivan,
Hollming-konserniin kuuluvan, laivojen polttoaineenkäsittelyjärjestelmien
valmistajan Auramarine Oy:n kehittämä.

ESL Shippingin Ms Pasila on ensimmäinen suomalainen alus, johon on asennettu
painolastiveden puhdistusjärjestelmä. Turkulaisen
polttoaineenkäsittely­järjestel­mien valmistajan Auramarine Oy:n kehittämä ja
asentama CrystalBallast-järjestelmä estää kasvien ja eliöiden siirtymisen
merialueelta toiselle, ja se on tarpeellinen aluksen purjehtiessa Itämeren ja
muiden merialueiden välillä.

- Vieraiden eläin- ja kasvilajien siirtyminen merialueelta toiseen muodostaa
ympäristölle vakavan uhan, ja asentamalla painolastiveden puhdistusjärjestelmän
Ms Pasilaan huolehdimme osaltamme ympäristöstä ja meriemme hyvinvoinnista, ESL
Shippingin toimitusjohtaja Markus Karjalainen sanoo.

Tehokkaalla suodatuksella ja UV-käsittelyllä vaalitaan Itämeren hyvinvointia

Esimerkiksi amerikkalainen kampamaneetti on viime vuosien aikana levinnyt
laajasti Itämeren alueelle ja tuhoaa sen luontaista ekojärjestelmää.

- Järjestelmän mekaniikka perustuu painolastiveden samanaikaisesti tapahtuvaan
suodatukseen ja UV-käsittelyyn. UV-tekniikka on paitsi tehokas myös turvallinen,
eikä siinä käytetä muiden toimittajien tavoin esimerkiksi vaarallisia
kemikaaleja, Auramarinen toimitusjohtaja Heikki Saaros kertoo.

ESL Shipping jatkaa painolastivesijärjestelmien asentamista muihinkin aluksiinsa

Painolastiveden puhdistusjärjestelmä on välttämätön merialueiden välisessä
laivaliikenteessä, ja kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO (International
Maritime Organization) onkin puuttunut asiaan pontevasti. IMOn ajaman uuden
säännöksen mukaan vastaavanlaisia järjestelmiä tulisi asentaa jopa
30 000-40 000 laivaan maailmanlaajuisesti seuraavan 10 vuoden aikana.

- Se merkitsisi useamman miljardin euron kokonaismarkkinaa ja huomattavaa
työllistävää vaikutusta alan yrityksille, mikä on tietenkin liiketoimintamme
kannalta erittäin positiivinen asia, Saaros kommentoi.

- Myös ESL Shipping aikoo jatkaa painolastivesien puhdistusjärjestelmien
asentamista aluksiinsa, Karjalainen vahvistaa.

Tällä hetkellä IMOn säännösten ratifiointi on käynnissä. Uudet määräykset
muuttuvat sitoviksi kun riittävän moni  valtio tai valtiot, jotka edustavat
vähintään 35 prosenttia maailman tonnistosta, ovat allekirjoittaneet sopimuksen.
Sopimuksen arvioidaan astuvan voimaan asteittain vuodesta 2013 alkaen.

Saman merialueen sisällä organismikanta on sama, eikä järjestelmä tuolloin ole
tarpeellinen.

Lisätietoja:
Markus Karjalainen, toimitusjohtaja, ESL Shipping Oy, puh.
09 5211, 0400 888 020,markus.karjalainen@eslshipping.com
Heikki Saaros, toimitusjohtaja, Auramarine Oy, puh.
020 486 6032,heikki.saaros@auramarine.comhttp://www.eslshipping.com">www.eslshipping.comhttp://www.auramarine.com">www.auramarine.comhttp://www.imo.org">www.imo.org

Aspo-konserniin kuuluva ESL Shipping kuljettaa kuivia irtolasteja pääasiassa
Itämeren alueella, vuonna 2009 noin 11 miljoonaa tonnia. Terästeollisuuden osuus
kuljetuksista oli 53 prosenttia ja energiateollisuuden 43 prosenttia. Varustamon
tonnisto koostuu 17 yksiköstä, joista 14 on varustamon omia, kaksi vuokrattua ja
yksi osin omistettu. Alukset ovat kantavuudeltaan yhteensä noin 200.000 tonnia.
Lisäksi syksyllä 2010 on valmistumassa Intiasta tilattu noin 20.000 dwt:n alus.
Koreasta tilatut kaksi 56.150 dwt:n supramax-alusta aloittavat liikennöinnin
vuoden 2012 alkupuolella.

Auramarine on maailman johtava suurten dieselmoottoreiden ja turbiinien
lisälaitetoimittaja. Viimeisten 30 vuoden aikana Auramarine on toimittanut yli
10 000 yksikköä meri- ja voimalaitosdieseleihin. Auramarinella on
tuotantolaitokset Turussa  ja Shanghaissa ja edustusto yli 30 maassa.

JAKELU:
Keskeiset tiedotusvälineet

LIITTEENÄ KUVAT:
Lataa kuvat seuraavien linkkien kautta.[HUG#1441939]

Ms Pasila ESL Shipping:
http://http://hugin.info/3023/R/1441939/386213">http://hugin.info/3023/R/1441939/386213jpg

Chrystal Ballast 022 ESL Shipping:
http://http://hugin.info/3023/R/1441939/386215">http://hugin.info/3023/R/1441939/386215jpg

Chrystal Ballast RGB Auramarine jpg:
http://http://hugin.info/3023/R/1441939/386212">http://hugin.info/3023/R/1441939/386212jpg

Chrystal Ballast ESL Shipping:
http://http://hugin.info/3023/R/1441939/386214">http://hugin.info/3023/R/1441939/386214jpg

Chrystal ballast 087 ESL Shipping:
http://http://hugin.info/3023/R/1441939/386216">http://hugin.info/3023/R/1441939/386216jpg
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
originality of the information contained therein.

Source: Aspo Oyj via Thomson Reuters ONE

Source: Millistream / Hug