Syöpäjärjestöt

Munasarjasyövän hoitoon tarvitaan yksilöllisempiä vaihtoehtoja

Lehdistötiedote   •   Huhti 24, 2013 13:16 EEST

Munasarjasyöpä aiheuttaa neljänneksi eniten naisten syöpäkuolemia Suomessa. Siihen sairastuu vuosittain noin 500 naista, heistä viitisenkymmentä on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueelta. Taudin toteamiseen varhaisvaiheessa ei ole seulontamenetelmää eikä sen parantamiseen ole toistaiseksi löydetty samanlaisia yksilöllisiä hoitomuotoja kuin esimerkiksi rintasyöpään, jonka hoitotulokset ovat parantuneet nopeasti.

Munasarjasyövän syntymekanismien ymmärtämiseksi ja syövän alalajien tuntemiseksi tarvitaan tutkimusta. Vasta sen jälkeen kyetään munasarjasyöpään sairastuneita hoitamaan yksilöllisemmin.  Hoidon paremman räätälöinnin avulla munasarjasyöpä olisi parannettavissa huomattavasti nykyistä useammalla potilaalla. Nykyisin noin puolet eli 49 prosenttia sairastuneista on elossa viisi vuotta sairastumisen jälkeen.

Tyksissä saa leikkaushoitoa vuosittain noin sata munasarjasyöpäpotilasta. Luku sisältää myös Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiirien potilaat. Tyksissä ja Turun yliopistossa aloitettiin vuonna 2009 laaja-alainen Munasarjasyövän diagnostiset ja ennusteelliset tekijät -tutkimushanke. Sen avulla etsitään taudin kehittymistä ennustavia tekijöitä joiden perusteella hoitoa voitaisiin suunnata yksilöllisemmin. Tutkimushankkeen, jossa työskentelee 14 tutkijaa useista lääketieteen yksiköistä, vetäjiä ovat patologian professori Olli Carpén ja synnytys- ja naistentautiopin professori Seija Grénman. Tutkimusta tukevat mm. Syöpäsäätiö ja Tyks valtion tieteellisen tutkimuksen hankerahoituksesta.

Tyksiin hoitoon tulevat levinnyttä munasarjasyöpää sairastavat potilaat ovat halutessaan voineet osallistua tutkimukseen, jossa on kartoitettu erittäin tarkoin taudin laajuus kuvantamistutkimuksin mm. PET-menetelmää käyttäen ja sen jälkeen leikkauksessa. Lisäksi heiltä on otettu laboratorio- ja kudosnäytteitä ja seurattu hoidon vaikutuksia.

 - Myös sairaalaan rakentuvan biopankin toimintaa on kyetty rakentamaan tämän tutkimushankkeen avulla. Laboratoriossa on kasvatettu syöpäsolulinjoja, joiden avulla voidaan etsiä paitsi tautia aiheuttavia solumutaatioita ja syövän kantasoluja, myös testata uusien, vielä tutkimusvaiheessa olevien lääkkeiden tehoa. Kehitettyjen koe-eläinmallien avulla voidaan myös testata lääkkeitä ennen kuin niitä annetaan potilaille, selvittää professori Olli Carpén, joka patologina on ollut erityisen kiinnostunut syövän leviämismekanismien ymmärtämisestä.

Munasarjasyövän tutkimus on luonnollista juuri Turussa, jossa on jo vanhastaan paljon mielenkiintoa aiheeseen ja hyvää kliinistä osaamista. PET-laitteisto tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet tutkia syövän kehittymistä ja biomarkkereiden eli syövän merkkiaineiden tutkimusta tehdään laajalla rintamalla. Kyse on niin sanotusta niveltävästä eli translationaalisesta tutkimuksesta, jossa perustutkimuksen osaaminen yhdistyy potilaan parhaaksi kliinisessä hoidossa. Yhteistyötä tehdään myös Turun VTT:n, Biotekniikan keskuksen ja Helsingissä sijaitsevan FIMMin eli Suomen molekyylilääketieteen instituutin kanssa. FIMMissä kehitetyillä menetelmillä pystytään selvittämään miten syöpäsolut reagoivat uusiin kehitteillä oleviin lääkeyhdisteisiin.

Syöpäsäätiö kuuluu Suomen tärkeimpiin tiedettä tukeviin säätiöihin: viime vuonna se osoitti 4,1 miljoonaa euroa syöpätutkimukseen. Syöpäsäätiö on 65-vuotisen toimintansa aikana rahoittanut turkulaista syöpätutkimusta merkittävällä tavalla. Merkittävää tutkimusrahoitusta (25 000 – 50 000 €) säätiöltä ovat vuonna 2012 saaneet mm. professorit Sirpa Jalkanen, Olli Carpen, Heikki Minn, Jukka Westermarck, Johanna Ivaska, Johanna Schleutker, Lea Sistonen, Veli-Matti Kähäri ja Juha Peltonen sekä dosentit PäiviLähteenmäki, Panu Jaakkola, Ari Hinkkanen ja Cecilia Sahlgren.

65-vuotisjuhlavuotensa kunniaksi Syöpäsäätiö järjestää Syöpätutkimuksen päivä 2013 - tilaisuuksia toimittajille. Näissä tilaisuuksissa säätiö tarjoaa tutkijoille, toimittajille ja syöpälääkäreille mahdollisuuden yhteyksien solmimiseen. Turun Syöpätutkimuksen päivä 2013 järjestetään 24.4. ja sen avaa Syöpäsäätiön hallituksen puheenjohtaja, turkulainen professori Seija Grénman. Tilaisuudessa alustavat myös professorit Olli Carpén ja Jukka Westermarck, sekä dosentti Marko Seppänen ja LT, erikoislääkäri Annika Auranen.

Syöpäsäätiön yhteistyökumppaneina ovat Turun Sanomalehtimiesyhdistys ry ja Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry, Terveystoimittajat ry, Suomen Tiedetoimittajain Liitto ry, Turun yliopisto ja Tyks.

Syöpätutkimuksen päiviä järjestetään syksyllä 2013 myös Kuopiossa ja Oulussa. Helsingissä järjestetään valtakunnallinen tilaisuus 26.9.2013.