Valtioneuvosto

Muun omaisen oleskeluluvan saamisen ehtoja ei muuteta

Lehdistötiedote   •   Loka 27, 2010 23:49 EEST

Maahanmuuttopoliittinen ministeriryhmä päätti tänään, että muun omaisen oleskelulupaehtojen muuttamista koskevaa ulkomaalaislain muutosta ei toteuteta. Toteutuessaan muutos olisi tarkoittanut, että oleskelulupa olisi voitu myöntää nykyistä useammin täysi-ikäisen Suomen kansalaisen vanhemmalle.

Maahanmuutto- ja eurooppaministeri Astrid Thors oli muutoksen kannalla. - Hallituksesta ei kuitenkaan löytynyt kannatusta muutokselle. Korostan, että nykylain tulkinnan muuttaminen sisäasiainministeriön ohjeella ei ole mahdollista, koska oikeuskäytäntö on vakiintunut. Sisäministeriö olisi voinut antaa uuden tulkintaohjeen vain uuden lain antamisen yhteydessä, ministeri Thors toteaa. - Ehdottamamme muutos olisi lisännyt hakemusten määrää, mutta arviomme mukaan ei kuitenkaan merkittävästi, ministeri jatkaa.

Nykylain mukaan muulle omaiselle oleskelulupa voidaan myöntää vain, jos osapuolten tarkoituksena on joko jatkaa aiemmin viettämäänsä kiinteää perhe-elämää tai että muu omainen on täysin riippuvainen Suomessa asuvasta Suomen kansalaisesta. Edellytystä täydestä riippuvuudesta on tulkittu hyvin suppeasti, eikä oleskelulupia ole juurikaan sen perusteella myönnetty.

Maahanmuuttopoliittisen ministeriryhmän puheenjohtaja on maahanmuutto- ja eurooppaministeri Astrid Thors ja jäseninä ovat ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paavo Väyrynen, sisäasianministeri Anne Holmlund, hallinto- ja kuntaministeri Tapani Tölli, opetusministeri Henna Virkkunen, elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen, työministeri Anni Sinnemäki ja peruspalveluministeri Paula Risikko.

Liitteenä sisäasiainministeriön lainsäädäntöjohtaja Kimmo Hakosen lausunto ulkomaalaislain soveltamiskäytännön ohjaamisesta.

Ulkomaalaislain soveltamiskäytännön ohjaaminen

Lisätietoja: erityisavustaja Thomas Bergman, 071878 8212