Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Muuratjärven Killiäislahden kunnostus alkaa

Lehdistötiedote   •   Helmi 14, 2011 10:23 EET

Korpilahden Saukkolan kylällä aloitetaan viikolla 7 (14.-20.2)vesistönkunnostustyöt. Umpeenkasvaneeseen lahteen ruopataan avovesialueita, jotka parantavat veden vaihtuvuutta, virkistyskäyttömahdollisuuksia ja lahden arvoa lintuvesikohteena.

Muuratjärven luoteiskulmassa sijaitsevan Killiäislahden suu on matala ja veden vaihtuvuus on siksi heikkoa. Matalassa lahdessa on todettu happikadosta johtuvia kalakuolemia. Umpeenkasvun takia veneily lahdessa on ollut mahdotonta ja kalastus on kärsinyt. Aloite järven kunnostukseen tulikin paikallisilta asukkailta.

Lahdella on arvoa myös lintuvesikohteena, mutta umpeenkasvu on heikentänyt naurulokkien ja muiden vesilintujen pesintämenestystä. Lahden madaltuminen on mahdollistanut nisäkäspetojen, kuten kettujen, hyökkäykset vesilintujen pesille.

Varo ruopattuja väyliä

Killiäislahden kunnostushankkeessa ruopataan väylämäisiä avovesialueita umpeutuneeseen salmeen ja sen ympäristöön. Matala salmi syvennetään niin, että siitä on mahdollista kulkea veneellä ja veden vaihtuvuus paranee.

Ruopattavan pääväylän pohjois- ja eteläpuolelle kaivetaan lisäksi kapeat sivuväylät, jotka sijoitetaan siten, että vesi- ja rantalinnuston pesimäpaikat säästyvät.

Ruopattavaa väylää on arviolta 500 metriä ja ruoppausmassoja syntyy yli 1300 kuutiometriä. Pari viikkoa kestävistä toimenpiteistä on seurauksena väliaikaista veden samentumista. 

Lisätietoja Keski-Suomen ELY-keskus:

rakennusmestari Matti Pitkäjärvi, puh. 0400 246 242
suunnittelubiologi Tomi Hakkari, puh. 040 751 7752