Raisio

MUUTOS OMIEN OSAKKEIDEN OMISTUKSESSA

Lehdistötiedote   •   Loka 04, 2010 12:09 EEST

Raisio-konsernilla on kolmivuotinen osakepohjainen kannustinjärjestelmä, josta
ansaittuja ja järjestelmän piirissä oleville henkilöille luovutettuja osakkeita
koskee mm. palautusvelvollisuus, mikäli ao. henkilön työ- tai toimisuhde päättyy
ennen järjestelmässä asetettua ajankohtaa.

Osakepohjaisen kannustinjärjestelmän vuoden 2009 ansaintajaksolta luovutettuja
vaihto-osakkeita (RAIVV) on 1.10.2010 palautettu yhtiölle 5.000 kappaletta (muu
hankinta). Osakkeen palautusarvo on 2,916 euroa eli po. päivän keskikurssi
NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä ja koko erän arvo vastaavasti 14.580,00 euroa.

Nyt ilmoitetun palautuksen jälkeen yhtiön hallussa on 201 295 kanta-osaketta
(RAIKV) ja 3 955 600 vaihto-osaketta (RAIVV).

RAISIO OYJ

Heidi Hirvonen
viestintäpäällikkö
p. 050 567 3060Jakelu
NASDAQ OMX
www.raisio.com


Source: Millistream