Metsähallitus

Naalilla kohtuullinen vuosi 2010 Keski-Ruotsin ja Norjan tuntureilla – Suomessa tilanne edelleen heikko

Lehdistötiedote   •   Helmi 15, 2011 10:07 EET

Vuosi 2010 oli pohjoismaisella naalilla runsastuneiden sopuli- ja myyräkantojen ansiosta edellisvuotta selvästi parempi. Keski-Ruotsin ja Norjan tuntureilla pesintätulos oli varsin kohtuullinen. Tuloksena oli noin 40 poikuetta, joissa oli yhteensä noin 200 poikasta. Fennoskandian pohjoisimmassa osassa, eli Norjan Finnmarkenissa, Suomen Lapissa ja Ruotsin Norrbottenissa tilanne on huono.  Pohjois-Norjassa ja Pohjois-Ruotsissa oli yhteensä neljä poikuetta, mutta Suomen Lapissa ei ollut vieläkään yhtään pesintää.

Vaikka Suomessa ei asuttua pesää löydettykään, näköhavaintoja tehtiin poikkeuksellisen suuri määrä, yhteensä 20. Näistä kuitenkin noin kolmasosa koskee varmoja tai todennäköisiä tarhaperäisiä yksilöitä. Kittilän ja Enontekiön lehdissä uutisoitiin ensin yllätyksellisistä naalihavainnoista, mutta pian todettiin niiden olleen elokuvauksessa käytettyjä karanneita tarhanaaleja.

Apuna seurannoissa käytettiin myös uutta tekniikkaa. Automaattisilla haaskakameroilla saatiin kolmesta yksilöstä kuvat Sallassa, Käsivarressa ja Utsjoella. Tämä vahvistaa käsitystä Suomen Lapissa esiintyvästä pienestä naalikannasta. Se valitettavasti koostunee pelkästään Fennoskandian pohjoisimman osan rajojen yli vaeltavista yksilöistä.

Toimenpiteet naalin seurannassa ja suojelussa ovat jatkuneet samanlaisina jo usean vuoden ajan.  Suomessa suojelutoimina jatketaan tänäkin keväänä kettujen poistoa naalien vanhoilta pesimäalueilta. Tunnettujen vanhojen naalinpesien tarkastus tehdään kevättalvella ja heinäkuussa. Naalihavainnot pyritään keräämään mahdollisimman kattavasti talteen. Aktiiviseuranta on tarpeen, koska kaikkiin ilmoitettuihin havaintoihin ei aina voi luottaa. Epäillyt pesintähavainnot varmistetaan DNA-tutkimuksin. Toistaiseksi ne ovat ikävä kyllä aina osoittautuneet ketuiksi.

Naalin suojelun eteen tehdään yhteistyötä sekä Suomen sisällä että pohjoismaisesti. Suomessa suojelutyöstä vastaavat Metsähallituksen luontopalvelut sekä Metsäntutkimuslaitos ja siellä professori Heikki Henttonen. Havainnot Suomen naaleista voi toimittaa Tuomo Ollilalle Metsähallituksessa.

Lisätietoja:

Suojelubiologi Matti Mela, Metsähallitus p. 0400 223 541, e-mail: matti.mela(at)metsa.fi
Professori Heikki Henttonen, Metsäntutkimuslaitos, e-mail: heikki.henttonen(at)metla.fi
Ylitarkastaja Tuomo Ollila, Metsähallitus p. 0400 241 448, e-mail: tuomo.ollila(at)metsa.fi

Metsähallitus, PL 36 (Ivalontie 10), 99801 Ivalo www.metsa.fi

Metsähallitus on luonnonvara-alan palveluja tuottava valtion liikelaitos, jolla on liiketoimintaa ja julkisia hallintotehtäviä. Toimialueeseemme kuuluvat metsätalous, luonnonsuojelu- ja valtion retkeilyalueiden hoito, retkeilypalvelut, luontomatkailuliiketoiminta, metsästys- ja kalastus valtionmailla, maa-aineksen jalostus ja myynti, maakauppa- ja maanvuokrausliiketoiminta, sekä taimi- ja siemenliiketoiminta. Luonnonvarojen kestävä ja ympäristötietoinen käyttö sekä suojelu on ollut Metsähallituksen toimialana jo 150 vuoden ajan. Toimintamme perustana on valtionmaiden tuloksellinen kokonaishallinta, ja asiakkaitamme ovat niin kansalaiset kuin suuryrityksetkin.