Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Naarajärven (Karttula ja Kuopio) pohjapadon rakentaminen alkaa

Lehdistötiedote   •   Loka 28, 2010 00:01 EEST

Karttulan ja Kuopion alueilla sijaitsevan Naarajärven lainmukaisen vedenkorkeuden palauttamiseen tarvittavat toimenpiteet aloitetaan viikolla 43. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) toimesta tehtäviin töihin kuuluu pohjapadon rakentaminen Naarajärven lasku-uomaan sekä Ruhtomankosken niskan avartaminen. Naarajärven laillisesta vedenkorkeudesta käytiin vuosia kiistaa maanomistajan ja Naarajärven ranta-asukkaiden kesken. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies huomautti valvontavelvollisuudesta Pohjois-Savon ympäristökeskusta vuonna 2004. Pohjois-Savon ympäristökeskus laati vedenkorkeuden laillistamiseksi suunnitelman, josta Itä-Suomen ympäristölupavirasto vuoden 2005 lopulla antoi päätöksen. Päätöksestä tehtyjen valitusten seurauksena asia eteni Vaasan hallinto-oikeuteen ja Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä tehtyjen valitusten myötä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Korkein hallinto-oikeus antoi kiistassa päätöksen 29.7.2009 ja piti voimassa Itä-Suomen ympäristölupaviraston aiemmin tekemän päätöksen määräyksineen sekä velvoitti asianosaisia noudattamaan päätöstä. Lisätietoja Ympäristön hoito ja vesivarojen käyttö -yksikön päällikkö Jukka Hassinen, puh. 0400 244 019, jukka.hassinen(at)ely-keskus.fi