Staria Oyj

Näistä yritysverotuksen muutoksista ei juuri puhuta

Lehdistötiedote   •   Joulu 12, 2013 09:07 EET

Suomen talouskasvu on pitkälti pienten ja keskisuurten yritysten käsissä. Vuoden 2014 verouudistuksessa yrityksille tärkeimmäksi asiaksi nousevat vähän puhutut kasvun kannusteet, eivätkä paljon ruoditut osinkoveromuutokset. Yksi tärkeä asia on ylimääräinen koulutusvähennys.

Hallituksen yritysverotusta koskevassa uudistuksessa – joka on vielä ilman eduskunnan vahvistusta – valokeilaan ovat nousseet yhteisöveron lasku, osinkoverotuksen muutokset sekä edustuskulujen vähennysoikeuden poistaminen.

Vähemmälle huomiolle sen sijaan ovat jääneet yrityksille annetut porkkanat, joiden tarkoituksena on vauhdittaa kasvua. Esityksen mukaan esimerkiksi tuotekehitysmenoja saa vähentää verotettavasta tulosta kaksinkertaisen määrän.

Toinen yritysten kasvua tukeva muutos on uusi koulutuskustannusten pohjalta tehtävä verovähennys. Yrityksellä on oikeus ylimääräiseen verovähennykseen kehittäessään henkilöstön ammatillista osaamista, jos se on toteutettu erillisen koulutussuunnitelman mukaisesti. Verovähennyksen lisämäärä on 50 % työntekijän keskimääräisestä päiväpalkasta enintään kolmen koulutuspäivän osalta. Esimerkiksi 200 henkeä työllistävässä yrityksessä, jossa keskipalkka on 2 500 euroa, verotettava tulo pienenee noin 50 000 eurolla.

– Verouudistuksessa on paljon positiivista. Uudistuksella halutaan saada suomalaiset yritykset menestymään ja kehittymään. Yhteisöveron alentaminen kannustaa oman pääoman vahvistamiseen ja myös tuotekehitys- ja koulutusmenojen ylimääräiset vähennysoikeudet kannustavat kasvuun, toteaa taloushallinnon asiantuntijayrityksen Starian toimitusjohtaja Juha Tommila.

– Edustuskulujen vähennysoikeus on ollut julkisessa keskustelussa paljon esillä. Sillä on toki suuri merkitys ravintola-alalle, joka on merkittävä työllistäjä, Tommila jatkaa.


Esimerkkilaskelma: Ylimääräinen koulutusvähennys

Ylimääräinen koulutusvähennys tarkoittaa 200 henkilöä työllistävälle yritykselle seuraavaa:

- Palkkasumma 6 600 000 € / vuosi (keskipalkka 2 500 €/kk + lomarahat 10 %)

- Palkkasumma jaetaan keskimääräisellä työntekijämäärällä: 6 600 000 €/200=33 000 €/työntekijä. Se jaetaan jakajalla 200, jolloin saadaan keskimääräinen päiväpalkka=33 000€/200=165 €/pvä

- Tästä verovähennyskelpoista 50 % eli 82,50 €/pvä, jolloin 3 pvää *82,50 €*200 työntekijää=49 500 €

- Kun yhteisöverokanta 20 %, yritys maksaa vähemmän veroja 49 500 € * 20 %=9 900 €

Lisätietoja:

Juha Tommila
toimitusjohtaja
Staria Oyj
puh. 040 8609 400
juha.tommila@staria.fi
www.staria.fi

Staria yhdistää modernit taloushallinnon palvelut, toiminnanohjauksen ja Business Intelligence palvelut. Toisin kuin perinteiset taloushallinnon kumppanit Staria ei pelkästään tee tuloslaskelmaa vaan pureudumme syvemmälle liiketoimintaan ja etsimme sitä tietoa, jolla asiakkaamme kykenevät tekemään kilpailijoitaan parempia päätöksiä. www.staria.fi