Aluehallintovirasto

Näkökulmia ja välineitä ammatillisten oppilaitosten opiskelijahuollon ja terveyden edistämisen työhön

Lehdistötiedote   •   Syys 07, 2010 14:46 EEST

Etelä-Suomen aluehallintovirasto järjestää koulutustilaisuuden, jossa paneudutaan ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevien nuorten sosiaalisen ja fyysisen hyvinvoinnin sekä terveyden edistämiseen. Tilaisuus pidetään tiistaina 28.9.2010 klo 8.30–16.00 Helsingissä, Helia-talon auditoriossa, Ratapihantie 13, Helsinki.

Tavoitteena on antaa välineitä ja uusia ideoita henkilöille, jotka työskentelevät ammattiin valmistuvien nuorten kanssa. Opiskelijahuollossa tarvitaan monialaista asiantuntijuutta sekä asiantuntijoiden välistä yhteistyötä ja vuorovaikutusta. Koulutus on suunnattu kuntien sosiaali-, terveys- ja sivistystoimen henkilöstölle, ammatillisten oppilaitosten opetus- ja opiskelijahuoltohenkilöstölle, kouluterveydenhoitajille sekä terveyden edistämisen toimijoille kunnissa.

Päivän aikana tarkastellaan nuorille kohdennettuja terveyden edistämisen toimintamuotoja. Pohditaan myös, miten opiskelijat pysyvät ”oikeilla raiteilla” ennaltaehkäisevän ja terveyttä edistävän valmennuksen tuella.

Opetushallituksen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön edustajat esittelevät opiskelijahuollon ajankohtaisia linjauksia. Lisäksi arvioidaan, miltä näyttää erityistä tukea tarvitsevien nuorten tie ammatilliseen koulukseen ja työelämään.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen edustaja esittelee uusimpia tutkimustietoja. Päivän aikana perehdytään myös Helsingin kaupungin ja Folkhälsanin toimintamuotoihin. Lisäksi Oulun seudun ammattiopiston kuraattori kertoo kuraattorin työn mahdollisuuksista ammatillisissa oppilaitoksissa. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto (Saku ry) esittelee hyvinvointiverkoston toimintaa.

Koulutuspäivä tukee Terveys 2015 -kansanterveysohjelman, hallituksen terveyden edistämisen politiikkaohjelman sekä sosioekonomisten terveyserojen kaventamiseen tähtääviä tavoitteita.

Tervetuloa tilaisuuteen. Liitteenä ohjelma.

Lisätietoja: 
projektisuunnittelija, Jarkko Yliruka, puh 050 456 1783
suunnittelija, Ann-Christin Mitts, puh 050 456 4213