Valtioneuvosto

Näyttely Itämeren vedenalaisesta luonnosta ja tutkimuksesta esillä Sea Lifessa 21.2.-17.4.2011

Lehdistötiedote   •   Helmi 21, 2011 23:09 EET

Itämeren vedenalaiseen maailmaan ja sen tutkimukseen voi nyt tutustua näyttelyssä, joka avautuu Linnanmäen Sea Lifessa maanantaina 21.2. Näyttelyyn ei ole pääsymaksua, ja se on avoinna 17.4. saakka.

Itämeren vedenalainen lumo -näyttelyssä kävijä pääsee kurkistamaan kotimeremme ainutlaatuisiin elinympäristöihin ja tutustumaan meriluonnon tutkimuksen menetelmiin. Vedenalaisten valokuvataulujen lisäksi näyttelyssä on esillä muun muassa videokuvaa sekä tutkimusvälineistöä. Kun olosuhteet ovat hyvät, sukeltaja voi vielä kohdata Itämeren pinnan alla upean, värikylläisen maiseman ja mosaiikkimaisen lajien kirjon.

Itämeren vedenalaista luontoa tutkitaan monenlaisin biologisin ja geologisin menetelmin. Kartoitustyössä tutkijat käyttävät välineitä haaveista robottikameroihin ja lentokoneista kaiutettaviin lasersäteisiin. Tutkimustietoa tarvitaan päätöksenteon tukena, jotta arvokkaat lajit ja elinympäristöt voidaan säilyttää meren kasvavista käyttöpaineista huolimatta.

"Näyttely tuo Itämeren vedenalaisen luonnon kaikkien ulottuville ja näyttää, miten kaunista ja monimuotoista elämää Suomen merialueelta löytyy", ylitarkastaja Penina Blankett ympäristöministeriöstä kertoo.

"Haluamme myös kertoa kävijöille meriluonnon tutkimuksesta ja siitä, miksi on tärkeätä tuntea kotimeremme myös pinnan alta."

Tutkimustietoa Itämeren luonnosta tarvitaan yhä enemmän

 

Suomen merialueella esiintyviä lajeja ja luontotyyppejä kartoitetaan VELMUn eli vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelman kautta. Monenlaisia menetelmiä yhdistävää inventointiohjelmaa tarvitaan, sillä tutkimustieto Itämerestä on sirpaleista ja tiedontarve kasvaa jatkuvasti. Inventointien tietoja voidaan yhdistää tarkempiin eliöiden monimuotoisuutta, ekologiaa ja leviämismekanismeja selvittäviin tutkimuksiin.

Tiedontarvetta Itämeren luonnosta lisäävät meren käytön, kuten rakentamisen ja liikenteen, lisääntyminen sekä ilmastonmuutoksen vaikutukset. Lajien ja elinympäristöjen levinneisyyden selvittäminen edellyttää suurta määrää inventointityötä ja erilaisten mallinnusmenetelmien hyödyntämistä.

"Edelleen Itämerellä on paljon alueita ja lajeja, joista emme tiedä riittävästi. Monitieteisellä tutkimuksella tuotamme luotettavaa tietoa Itämeren luonnon monimuotoisuudesta, todellisista riskeistä ja lajien uhanalaisuudesta", Blankett tiivistää.

Vuonna 2004 alkanutta VELMU-hanketta koordinoi ympäristöministeriö. Lisäksi mukana on seitsemän muuta ministeriötä: sisäasiainministeriö, puolustusministeriö, valtiovarainministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

Tutkimushankkeita toteuttavat Suomen ympäristökeskus, Metsähallitus, ELY-keskukset, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Geologian tutkimuskeskus, Merivoiminen Tutkimuslaitos, Åbo Akademi, Turun yliopisto ja Alleco Oy.

Lisätietoja:

 

Ylitarkastaja Penina Blankett, ympäristöministeriö,
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi, puh. 050 463 8196

Professori Markku Viitasalo, Suomen ympäristökeskus,
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi, puh. 040 503 4848

 

Lisää aiheesta:

Lisätietoa VELMU-ohjelmasta:
http://www.ymparisto.fi/velmu