Valtioneuvosto

Namibian kalastukseen tutkimusalus ulkoministeriön korkotuella

Lehdistötiedote   •   Helmi 16, 2011 21:26 EET

STX Finland Oy ja Namibian kalastus- ja meriministeriö allekirjoittivat viime perjantaina sopimuksen kalastustutkimusaluksen rakentamisesta. Namibian hallituksen odotetaan antavan sille lopullisen hyväksyntänsä lähipäivinä. Laivan arvo on noin 35 miljoonaa euroa ja sen työllistävä vaikutus noin 250 henkilötyövuotta. Suomen ulkoministeriö tukee hankkeen toteutusta noin 19 miljoonan euron korkotuella.

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paavo Väyrysen mukaan Namibian merialueiden ekosysteemin suojelu, ja kestävä käyttö ja seuranta ovat tärkeitä sekä Namibialle että maailmanlaajuisesti. Kalakannan kestävyys ja merellisen ympäristön tila vaativat jatkuvaa tutkimusta ja seurantaa. Angolan, Namibian ja Etelä-Afrikan länsirannikolla oleva Benguelan merivirta on yksi maailman merkittävimpiä kalavarantoalueita. Kalastus on Namibialle yksi tärkeimmistä elinkeinoista ja se on maan toiseksi suurin valuuttalähde kaivosteollisuuden jälkeen.

Laiva on Namibian kalataloustutkimukselle suunniteltu innovatiivinen ja moderni tutkimusalus, joka täyttää uusimmat standardisoidut suoritusarvovaatimukset. Alusta käytetään kala- ja meribiologian sekä oseanografian tutkimiseen. Lisäksi sillä tutkitaan sääolosuhteita ja se toimii kalastuksen valvojana.

Alus rakennetaan STX:n Rauman telakalla ja se on määrä toimittaa tilaajalleen keväällä 2012. Aluksella on dynaaminen paikannusjärjestelmä ja se kykenee toimimaan lounaisen Afrikan meri- ja sääolosuhteissa kaikkina vuodenaikoina rajoituksitta. Erityistä huomiota on kiinnitetty laivan huollettavuuteen ja alhaisiin ylläpitokustannuksiin. "Tilauksen merkitys STX:n Rauman telakalle on erittäin suuri. Nyt solmittu laivasopimus on osoitus telakalla tehdyn erikoisaluksiin kohdistuneen pitkäjänteisen kehitystyön erinomaisesta onnistumisesta", toteaa STX:n Rauman telakanjohtaja Timo Suistio.

Hanke on Suomen kehityspoliittisten tavoitteiden mukainen. Se tukee köyhyyden vastaista taistelua Namibiassa edistämällä kestävien työpaikkojen syntyä ja säilymistä kalastuksessa ja kalateollisuudessa sekä antaa maalle ruokaturvaa. Tutkimusalus tukee luonnontaloudellisesti, yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti kestävää kehitystä ja on jatkoa Namibian ja Suomen väliselle vuosikymmeniä jatkuneelle kahdenväliselle yhteistyölle. Se myös tukee kehityspoliittiseen ohjelmaan liittyvää Afrikan puiteohjelmaa eteläisen Afrikan rajojen ylittävästä yhteistyöstä ympäristöalalla.

Namibian ja Suomen viranomaiset ovat myös käyneet alustavia keskusteluja kehitysvaroin rahoitettavasta yhteistyöohjelmasta, jolla parannettaisiin Namibian tietotaitoa merentutkimuksen ja merenkulun alalla. Nyt hankittavalla tutkimusaluksella tehtävä yhteistyö on tässä keskeisessä asemassa.

Lisätietoja: Satu Santala, kehitysrahoituslaitosten yksikön päällikkö, ulkoministeriö, puh. 09 1605 6323

 

Lisää aiheesta:

Lisätietoa korkotukiluotoista ja tutkimusaluksesta:
http://formin.finland.fi/public/default.aspx?contentid=213195&nodeid=15146&contentlan=1&culture=fi-FI