NCC-yhtiöt

NCC Suomen tilauskanta oli hyvä ja tulos parani

Lehdistötiedote   •   Loka 26, 2012 15:00 EEST

Suomen NCC:n liikevaihto nousi kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana lähes 50 miljoonaa, ollen 643 (594) miljoonaa euroa.

Myös tilauskanta, 924 (880) miljoonaa euroa, on parempi kuin vuotta aikaisemmin. Uusia töitä saatiin 664 (830) miljoonan euron arvosta, mikä on 170 milj. euroa vähemmän kuin vuotta aiemmin. Liiketulos nousi 16 miljoonaan euroon, ollen vuotta aikaisemmin 4 miljoonaa. Henkilöstön määrä oli 2 945 (2 706).

– Vahva tilauskantamme kertoo aktiivisesta ja onnistuneesta työstä asiakkaiden kanssa. Myös taloudellisessa mielessä olemme pystyneet parantamaan suoritustamme. Toimenpiteet operatiivisen tehokkuuden ja riskienhallinnan parantamiseksi alkavat näkyä, toimitusjohtaja Harri Savolainen toteaa.

NCC Suomen henkilöstömäärä on vuoden takaiseen verrattuna kasvanut yli kahdella sadalla hengellä. Kesällä NCC työllisti yli 400 harjoittelijaa ja käynnissä on myös maahanmuuttajille tarkoitettu muuntokoulutus, jonka avulla saamme uusia ammattilaisia paikkaamaan alan eläköitymisestä johtuvaa vajetta.

Markkinatilanne
Velkakriisi ja heikko kasvu rasittavat Euroopan taloudellista tilannetta. NCC:n markkina-alueella Pohjoismaissa asuntojen ja muun talonrakentamisen kysyntä heikentyi kolmannella kvartaalilla. Infrarakentamisen kysyntään epävarmuus ei vaikuttanut samassa määrin.  NCC odottaa vuoden 2013 alkavan vaisusti ja rakennusinvestointien pysyvän Pohjoismaissa samalla tasolla kuin 2012 tai nousevan hieman.

Rakennustoiminta
NCC:n rakennustoiminnan (sisältää Pietarin ja Baltian) liikevaihto 1.1.–30.9.2012 oli 538 (489) miljoonaa euroa. Sekä liikevaihto että liiketulos, 5 (0) miljoonaa euroa, paranivat edelliseen vuoteen verrattuna selvästi. Tilauskantaa kertyi 668 (682) miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä oli 2 384 (2 208). Uusien töiden määrä oli 533 (657) miljoonaa euroa.  NCC infrarakentaminen allekirjoitti yhteistyösopimuksen koskien yhdentoista tuulivoimalapuiston rakentamisesta vuosien 2012–2015 aikana. Raamisopimuksen arvo on n. 60 miljoonaa euroa.

Pietarissa oli rakenteilla noin 800 asuntoa ja Baltiassa noin 120 asuntoa. Lisäksi Baltiassa oli rakenteilla toimistotiloja noin 20.000 m2.

Asuntorakentaminen
Talouden epävarmuudesta johtuen vapaarahoitteisia omistusasuntoja aloitettiin edelleen varovaisesti. Asuntojen myynti vilkastui kuitenkin jakson loppupuolella, joten myytyjen asuntojen määrä (485) ylitti aloitukset (382) selvästi. Myynnissä oli 490 asuntoa, joista 87 valmiita. Lisäksi sijoittajille on aloitettu 299 asunnon rakentaminen, jotka kaikki on myös myyty.

Kvartaalin lopussa NCC:llä oli Suomessa rakenteilla yhteensä 3 365 asuntoa, joista omaan tonttivarantoon perustuvia NCC Tähtikoteja ja sijoittajille myytyjä asuntoja 1 458.

– Kuluvana vuotena tonttivarantoa on lisätty suunnitelmallisesti ja viimeisellä kvartaalilla NCC:llä on aloitusvalmiudessa huomattava määrä hankkeita. Niiden käynnistyminen riippuu kuitenkin talous- ja markkinatilanteen kehittymisestä, NCC:n Asumisen maajohtaja Juha Korkiamäki kertoo.

Kiinteistökehittäminen
Kiinteistökehitystoiminnan osalta NCC:n kolmas neljännes sujui suunnitelmien mukaisesti. Vuokrasopimuksia tehtiin pääkaupunkiseudun toimistohankkeissa, Hämeenlinnan kauppakeskuksessa sekä Tampereen Lielahtikeskuksessa. Julkisista, yksityisistä ja kaupallisista palveluista koostuvan Lielahtikeskuksen rakentaminen aloitettiin, kohteessa on rakennusoikeutta 13.400 kem2.

Asfaltti, kiviaines, tienhoito
NCC Roadsilla oli vahva kolmas vuosineljännes. Huolimatta vaatimattomasta yleisestä talouskehityksestä kysyntä on ollut kohtuullista erityisesti suurissa kaupungeissa. Suuret asfalttiurakat keskittyivät Etelä-Suomeen. Sekä asfaltin että kiven kokonaismarkkina on laskevalla uralla ja laskun ennakoidaan jatkuvan myös tulevana vuonna.

Lisätietoja:
NCC Rakennus Oy, toimitusjohtaja Harri Savolainen puh. 010 507 5400

NCC on yksi pohjoismaiden johtavista rakennus- ja kiinteistökehitysyrityksistä. Sen vuosittainen liikevaihto on n. 5,8 miljardia euroa ja henkilöstömäärä 17 500. NCC-yhtiöitä Suomessa ovat NCC Rakennus Oy, NCC Asuminen, NCC Property Development Oy ja NCC Roads Oy. NCC-yhtiöiden vuotuinen liikevaihto Suomessa on yli 900 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä noin 2700. www.ncc.fi