Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Neljä lajia, kolme vuotta - lohikalojen kestävää kalastusta edistetään Itä-Suomessa

Lehdistötiedote   •   Marras 02, 2011 13:50 EET

Saimaan vesistöalueen järvissä elää ainutlaatuisia ja arvokkaita kalalajeja: äärimmäisen uhanalaiset järvilohi ja nieriä, erittäin uhanalainen järvitaimen sekä silmällä pidettävä harjus. Lajien kannat ovat vaarantuneet monien tekijöiden seurauksena. Kalastus on yksi merkittävimmistä tekijöistä. Lajit ansaitsevat enemmän huomiota osakseen.

Lohikalojen kalastuksen kestävyyden edistämiseksi on Pohjois-Karjalan ELY-keskuksessa lokakuun alussa käynnistynyt kolmivuotinen projekti. Projektin tavoitteita ovat 1) kalastusalueiden, osakaskuntien, vapaa-ajankalastajien sekä ammattikalastajien tietoisuuden lisääminen Saimaan arvokkaiden ja uhanalaisten kalakantojen tilasta ja kalastuksen vaikutuksesta niihin, 2) kalatalousjärjestöjen ja neuvontaorganisaatioiden henkilöstön tietojen ja taitojen lisääminen sekä 3) kantojen tilaan vaikuttavien kalastusta ohjaavien toimenpiteiden saattaminen käytäntöön.

Hankkeen käytännön toimia ovat muun muassa neuvottelut uusista kalastusjärjestelyistä osakaskuntien ja kalastusalueiden kanssa, tapahtuma-, messu- ja seminaariosallistumiset sekä aktiivinen ja monipuolinen viestintä. Yksittäisenä toimenpiteenä hankkeessa järjestetään myös kestävän kalastuksen mukaisen vieheen suunnittelukilpailu vuoden 2012 aikana.

Kestävään kehitykseen pohjautuva kalastuksen ohjaus ja järjestäminen on tärkeässä roolissa lohikalojen tulevaisuuden turvaamisessa. Kalastusalueet ja kalavesien osakaskunnat ovat avainasemassa kalastuksen järjestämisestä päätettäessä ja ne onkin saatava yhdessä viranomaisten ja tutkijoiden kanssa sitoutumaan Saimaan uhanalaisten kalalajien suojeluun nykyistä kattavammin. Toisaalta vastuunkantoa tarvitaan myös yksittäisiltä kalastajilta.

"Aika on käymässä vähiin muun muassa järvilohen ja nieriän osalta. Kalastuksen järjestämisen ja kalastuksen on muututtava kestävämmäksi", painottaa kalatalouspäällikkö Veli-Matti Kaijomaa Pohjois-Karjalan ELY-keskuksesta.

Pohjois-Karjalan ELY-keskus koordinoi EU-rahoitteista (LIFE+) hanketta sekä vastaa hankkeen toimeenpanosta ja toteutumisesta. Hanke toteutetaan yhdessä Kaakkois-Suomen, Etelä-Savon ja Pohjois-Savon ELY-keskusten kanssa. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 361.670 euroa.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Mirko Laakkonen
Saimaan lohikalojen kestävän kalastuksen edistäminen -hanke
Pohjois-Karjalan ELY-keskus
puh: 040 180 1423
email: mirko.laakkonen(at)ely-keskus.fi

Kalatalouspäällikkö Veli-Matti Kaijomaa
Pohjois-Karjalan ELY-keskus
puh: 044 246 4580
email: veli-matti.kaijomaa(at)ely-keskus.fi