Valtioneuvosto

Neljä suomalaista hakemusta ilmastoystävällisiksi NER300-hankkeiksi

Lehdistötiedote   •   Helmi 10, 2011 21:47 EET

Työ- ja elinkeinoministeriö sai 9.2.2011 päättyneeseen määräaikaan mennessä neljä kansallista hakemusta EU:n uusiutuvia energialähteitä hyödyntäviksi NER300-hankkeiksi. Hakemuksensa jättivät UPM-Kymmene Corporation, NSE Biofuels Oy Ltd ja Forest BtL Oy, jotka kaikki hakevat rahoitusta puupohjaiseen raaka-aineeseen perustuvan biopolttolaitoksen toteuttamiseen. Neljäs esitys liittyy yleisemmin ilmastoystävälliseen teknologiaan.

NSE Biofuels on Stora Enso Oyj:n ja Neste Oil Corporationin perustama yritys. Forest BtL Oy on Metsäliitto Groupin ja Vapo Oy:n perustamisvaiheessa oleva yhtiö.

Työ- ja elinkeinoministeriö toimii NER300-ohjelman kansallisena viranomaisena, jonka on 9.5.2011 mennessä arvioitava hakemukset ja päätettävä, mitkä hakemukset lähetetään Euroopan investointipankin (EIP) arvioitavaksi ja edelleen toimitettavaksi Euroopan komissiolle. Ministeriö käyttää hakemusten arvioinnissa myös ulkopuolisia riippumattomia asiantuntijoita.

EIP:n on määrä antaa hankkeista omat arvionsa elokuussa. Myös EU:n jäsenvaltiot osallistuvat hankkeiden valintaprosessiin komission ilmastomuutoskomiteassa antamalla lausuntonsa EIP:n valinnoista. Komission odotetaan päättävän hankkeiden rahoittamisesta vuoden 2011 loppuun mennessä.

EU varasi helmikuussa 2010 vuosien 2013-2020 päästökauppakauden uusille laitoksille ja laitosten laajennuksille varatusta EU:n yhteisestä päästöoikeusvarannosta (NER) 300 miljoonaa päästöoikeutta hiilen talteenottoa ja varastointia (CCS) ja uusiutuvia energialähteitä hyödyntävien (RES) hankkeiden rahoitukseen. Päästöoikeuden nykyisellä noin 15 euron hinnalla NER300-rahoitus tarkoittaa hankkeille yhteensä noin 4,5 miljardia euron tukea.

EU rahoittaa jokaisessa jäsenvaltiossa vähintään yhtä ja enintään kolmea hanketta. Komission lähtökohtana on, että RES-hankkeita rahoitetaan yhteensä 34 ja CCS-hankkeita 8. Hankeen rahoituksessa ei edellytetä välttämättä kotimaista julkista rahoitusta. Komission rahoitus voi kattaa 50 % uuden teknologian kustannuksista.

Nyt toteutettavassa ensimmäisessä haussa komissio jakaa noin 2/3 päästöoikeusvarannoista hankkeille, joiden tulisi olla valmiina vuoden 2015 lopussa. Loput varannot komissio jakaa uudella hakukierroksella vuoden 2013 loppuun mennessä. Näiden hankkeiden tulee olla toiminnassa vuoden 2017 lopulla.

Lisätiedot:

ylitarkastaja Jukka Saarinen, TEM, puh. 010 606 4806