Valtioneuvosto

Neljännen lisätalousarvion ja ensi vuoden talousarviota täydentävän esityksen tunnuslukuja

Lehdistötiedote   •   Loka 27, 2010 19:23 EEST

Neljännen lisätalousarvioesityksen myötä valtion nettolainanoton tarve vuonna 2010 alenee noin 710 miljoonalla eurolla 11,3 miljardiin euroon. Vuoden 2011 nettolainanoton tarve alenee täydentävän esityksen seurauksena noin 330 miljoonalla eurolla 8,0 miljardiin euroon. Tällöin valtionvelka nousisi ensi vuonna 84 miljardiin euroon ollen noin 45 prosenttiin suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Syyskuussa julkaistujen kansantalouden tilinpidon mukaisten arvioiden mukaan valtion rahoitusasema on 4,3prosenttia alijäämäinen suhteessa bruttokansantuotteeseen vuonna 2011. Julkisyhteisöjen nettoluotonanto, eli EU:n vertailukelpoinen alijäämä on 1,4prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen vuonna 2011. Suomella arvioidaan olevan yksi pienimmistä alijäämistä euroalueella ensi vuonna.

Vuoden 2010 neljäs lisätalousarvioesitys

Kuluvan vuoden budjettitalouden menoja esitetään vähennettäväksi 0,7 miljardilla eurolla, jolloin vuoden 2010 määrärahojen loppusumma alenisi 51,7 miljardiin euroon. Määrärahoja vähentää erityisesti Suomen Vientiluotto Oy:n jälleenrahoitustoimintaan varattujen maksatusmäärärahojen alentaminen. Esityksen määrärahataso on vaalikauden menokehyksen mukainen.

Varsinaisten tulojen arviota esitetään vähennettäväksi 25 miljoonalla eurolla budjetoidusta.Arviota vuoden 2010 verotuloista alennetaan nettomääräisesti 375 miljoonalla eurolla. Vaikka palkka- ja pääomatulot ovat kääntyneet kasvuun kuluvana vuonna, arviota valtiolle kertyvistä ansio- ja pääomatuloveroista esitetään alennettavaksi 500 miljoonalla eurolla. Muutos aiheutuu pääosin vuoden 2009 verotuksen valmistumisesta saaduista ennakkotiedoista, jotka osoittavat, että talouskriisi alensi valtion ansio- ja pääomatuloverojen tuottoa verovuonna 2009 enemmän kuin aikaisemmin on arvioitu. Valtion arvioidaan tämän seurauksena menettävän verovuosien 2009 ja 2010 jako-osuuksien oikaisuissa yhteensä noin 450 miljoonaa euroa ja muiden veronsaajien saavan vastaavan määrän lisää verotuloja.

Yhteisöveroarviota alennetaan 172 miljoonalla eurolla pääasiassa vuoden 2009 verotuksen valmistumisesta saatujen tietojen perusteella. Kotitalouksien luottamuksen vahvistuminen ja työmarkkinoiden elpyminen tukevat yksityisen kulutuksen kasvua, mikä näkyy välillisten verojen toteutuneissa kertymissä. Arvonlisäveron esitetäänkin korotettavaksi 127 miljoonalla eurolla. Autoveron tuottoarviota korotettaisiin 108 miljoonalla eurolla, koska uusien henkilöautojen myynti ja käytettyjen autojen tuonti ovat kasvaneet oletettua enemmän. Vuoden 2010 varsinaiseen talousarvion verrattuna tuloarviota (ilman kumulatiivisen ylijäämän käyttöä) on vuoden aikana nostettu nettomääräisesti yhteensä 1,7 miljardilla eurolla.

Vuoden 2011 talousarviota täydentävä esitys

Ensi vuoden talousarvion täydentävässä esityksessä määrärahoja esitetään lisättäväksi 0,2 miljardilla eurolla hallituksen varsinaiseen talousarvioesitykseen verrattuna, jolloin vuoden 2011 määrärahojen loppusumma nousisi 50,5 miljardiin euroon. Suurin yksittäinen määrärahalisäys täydentävässä esityksessä on valtion varautuminen julkisoikeudellisten yliopistojen pääomasijoituksiin niiden varainhankinnalleen asettamia tavoitteita vastaavasti. Esityksen määrärahataso on vaalikauden menokehyksen mukainen.

Varsinaisia tuloja arvioidaan vuonna 2011 kertyvän nettomääräisesti 528 miljoonaa euroa elokuussa arvioitua enemmän. Tuloarviota nostaa erityisesti arvonlisäveron tuottoarvion korottaminen 355 miljoonalla eurolla sekä osinkotulojen ja osakkeiden myyntitulojen arvion nostaminen 130 miljoonalla eurolla. Autoveroarviota korotetaan 25 miljoonalla eurolla käytettyjen henkilöautojen tuontiennusteen noston johdosta. Sen sijaan arviota valtiolle kertyvästä yhteisöverosta alennetaan 59 miljoonalla eurolla. Yhteisöveron taso on jäämässä vuonna 2009 ennustettua pienemmäksi ja tämän muutoksen arvioidaan heijastuvan myös seuraavien vuosien verotasoon.

Valtion budjettitalouden tasapaino vuonna 2010 (milj. euroa)

 

 2010 budjetoitu

 2010 IV lisätalousarvioesitys

 2010 yhteensä

 Tulot

 40 499

 -25

 40 473

 Menot

 52 482

 -738

 51 744

 Varsinainen alijäämä

 11 983

 -712

 11 271

 

Valtion budjettitalouden tasapaino vuonna 2011 (milj. euroa)

 

 2011 talousarvioesitys (10.9.2010)

 2011 täydentävä esitys

 2011 esitys yhteensä

 Tulot

 41 928

 528

 42 456

 Menot

 50 269

 199

 50 468

 Varsinainen alijäämä

 8 341

 -330

 8 012

 

 

Lisätietoja: Budjettipäällikkö Hannu Mäkinen, puh. 09 160 33036 ja

finanssipolitiikan yksikön päällikkö Juha Majanen, puh. 09 160 33246