Ray

Netistä on tullut järjestöille tärkeä auttamiskanava

Lehdistötiedote   •   Loka 28, 2010 10:58 EEST

Verkkopalvelut parantavat sosiaali- ja terveysjärjestöjen palvelujen saatavuutta ja madaltavat kansalaisten kynnystä yhteydenottoon. Tämä käy ilmi selvityksestä, jossa arvioitiin 40:tä RAY:n tukemaa verkkopalvelua.

Verkkopalveluilla on monia hyödyntämismahdollisuuksia sosiaali- ja terveysjärjestöjen toiminnassa - esimerkiksi vaikuttamisessa ja edunvalvonnassa, tiedon tuottamisessa ja välittämisessä sekä vapaaehtois- ja vertaistoiminnassa. RAY:n tuella on perustettu esimerkiksi lapsille ja nuorille suunnattu virtuaalinen huumetietobussi Hubu Habbo Hotelliin.

Mukana arvioinnissa oli 40 verkkopalvelua, joita RAY on avustanut 2000-luvulla yhteensä 55 miljoonalla eurolla. Useimmissa palveluissa on tiedon ohella tarjolla myös vertaistukea (avoimet ja suljetut keskustelupalstat tai chatit) tai neuvontaa (anonyymit auttamispalvelut) tai molempia.

Selvityksen mukaan verkkopalvelut täydentävät järjestöjen kasvokkain tarjoamaa tukea ja neuvontaa ja luovat uusia vapaaehtoisuuden muotoja. Anonyymit auttamispalvelut taas tavoittavat kansalaisia, jotka muuten eivät hakeutuisi avun piiriin.

Hyviä esimerkkejä anonyymeistä nettipalveluista ovat esimerkiksi Verkkokriisikeskus Tukinet, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lasten ja nuorten netti sekä Mobiilivinkki-tekstiviestipalvelu ruiskuhuumeiden käyttäjille.

Osa palveluista hiipui

Yli puolet arvioiduista palveluista (23 kpl) oli jo vakiinnuttanut asemansa osana järjestön toimintaa ja pysynyt elinvoimaisena kehittämisvaiheen jälkeenkin. Osa taas oli pudonnut hankekauden jälkeen tyhjiöön ja näivettynyt.

Palvelujen kehittäminen ja markkinointi oli usein heikosti resursoitu, ja järjestöt tuottivat ja kehittivät palveluja lähes yksinomaan sen varassa, että RAY jatkoi niiden rahoittamista.

Arviointi oli osa RAY:n avustusten tuloksellisuus- ja vaikutusseurantaa. Verkkopalveluja tarkasteltiin Laatua verkkoon -kriteerien ja TerveSuomi.fi-palvelun laatutyöryhmän suosittelemien kriteerien pohjalta. Lisäksi palveluja verrattiin niille avustushakemuksissa asetettuihin tavoitteisiin.

Lue lisää RAY:n verkkosivuilta

 

Lisätietoja: Marika Leed, yhteyspäällikkö (09) 4370 2253, 0400 600 8982 marika.leed@ray.fi

Raha-automaattiyhdistys on suomalaisen hyvinvoinnin tukija. RAY:n koko voitto, yli 380 miljoonaa euroa, käytetään sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaan sekä sotiemme veteraanien hyväksi. Tämän tekevät mahdolliseksi lähes kaksi miljoonaa suomalaista, joille pelimme tarjoavat jännitystä ja viihdettä. RAY:n yksinoikeus raha-automaatti- ja kasinopeleihin perustuu vastuulliseen toimintaan. RAY - Hyvän tahdon pelejä. www.ray.fi