Aluehallintovirasto

Neuvolat sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuolto tehovalvonnassa tänä vuonna

Lehdistötiedote   •   Helmi 16, 2011 21:17 EET

Aluehallintovirastot sekä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) valvovat tänä vuonna tehostetusti kouluterveydenhuoltoa, jossa havaittuihin puutteisiin myös oikeuskansleri on kiinnittänyt huomiota. Aluehallintovirastot sekä Valvira valmistelevat yhdessä neuvola- sekä koulu- ja opiskelijaterveydenhuoltoa koskevan valvontaohjelman. Siihen liittyvä ensimmäinen kysely kuntiin tehdään tämän kevään aikana. Etelä-Suomen aluehallintovirastossa valvonta toteutetaan kyselystä saatujen tietojen pohjalta.

Tämän vuoden alussa tuli voimaan neuvola-, koulu- ja opiskelijaterveydenhuoltoa sekä lasten ja nuorten suun ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa koskevan asetuksen pykälät, joissa säädetään määräaikaisista terveystarkastuksista, niiden kohderyhmistä ja laajuudesta sekä tarkastusten määristä. Asetus tuli muilta osiltaan voimaan jo heinäkuussa 2009.

Uusi asetus perustuu voimassa oleviin oppaisiin ja suosituksiin, joista keskeisimpiä ovat Lastenneuvolaopas, Kouluterveydenhuollon opas sekä Opiskeluterveydenhuollon opas.

Uutta on mm. perheille neuvolassa tehtävät laajat terveystarkastukset. Viisivuotiaan lapsen terveystarkastus on siirretty tehtäväksi neljän vuoden iässä. Huoltajien kirjallisella suostumuksella laajaan terveystarkastukseen sisältyy päivähoidon ja esiopetuksen henkilökunnan arvio lapsen selviytymisestä. Asetuksessa korostetaan myös erityisen tuen tarpeessa olevien varhaista tunnistamista, yksilöllisestä tarpeesta johtuvien terveystarkastusten järjestämistä sekä määräaikaisista tarkastuksista poisjäävien tuen tarpeen selvittämistä. Tärkeä muutos aiempaan on myös se, että neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten suun ennaltaehkäisevän terveydenhuollon toimintaohjelma laaditaan yhteistyössä sosiaali- ja opetustoimen kanssa.

Etelä-Suomen aluehallintovirastossa valvontaa koordinoi sitä varten perustettu työryhmä, johon kuuluvat aluehallintoylilääkäri, terveydenhuollon ylitarkastaja sekä juristi.
 
Lisätietoja:
Aluehallintoylilääkäri Jaana Mäkelä, puh. 040 488 0510
Terveydenhuollon ylitarkastaja Kaija Pullinen, puh. 050 456 0695