Servier Finland Oy

“NICE” SUOSITTELEE IVABRADIININ KÄYTTÖÄ KROONISESSA SYDÄMEN VAJAATOIMINNASSA

Lehdistötiedote   •   Joulu 04, 2012 14:41 EET

Joulukuu 2012, Helsinki:  Britannian National Institute for Clinical Excellence (NICE) on julkaissut marraskuussa 2012 suosituksensa koskien ivabradiinin (selektiivinen If -kanavan salpaaja, Procoralan, SERVIER) käyttöä kroonisen sydämen vajaatoiminnan hoidossa. NICE suosittelee ivabradiinia hoitovaihtoehdoksi potilaille, joilla on krooninen sydämen vajaatoiminta (NYHA-luokka II-IV) ja systolinen toimintahäiriö silloin, kun potilaalla on sinusrytmi ja syketaajuus on 75 lyöntiä minuutissa tai enemmän. Näiden lisäksi potilaan ejektiofraktion tulee olla 35 % tai vähemmän.[1] 

Kuten NICE:n lehdistötiedotteessa todetaan, “itsenäinen NICE:a neuvova komitea arvioi, että saatavilla olevan näytön perusteella ivabradiinilla on osoitettu olevan edullinen vaikutus kuolleisuuden vähentämiseen ja elämänlaadun parantamiseen osalla kroonista sydämen vajaatoimintaa sairastavista potilaista.” [2] 

NICE:n suosituksessa sanotaan, että ivabradiini tulee ottaa vakiintuneeseen lääkehoitoon lisättynä eli beetasalpaajien, ACE-estäjien ja aldosteroniantagonistien päälle tai silloin kuin beetasalpaajat ovat vasta-aiheisia tai muusta syystä sopimattomia. NICEn suositus on yhdenmukainen Procoralanin indikaation kanssa. [3] 

[1].National Institute for Clinical Excellence (NICE) technology appraisal guidance 267 “Ivabradine for treating chronic heart failure”- Published in November 2012. Available at:http://guidance.nice.org.uk/TA267/Guidance/pdf/English

[2].Press release “NICE guidance recommends new treatment for some people with chronic heart failure” – Published on the 28th of November 2012.Available at: http://www.nice.org.uk/newsroom/pressreleases/ChronicHeartFailureGuidanceNov2012.jsp

[3].Procoralan Summary of Product Characteristics-June 2012 Available at: http://www.servierfinland.fi

Servier on innovatiivisen lääkekehityksen etulinjassa toimiva kansainvälinen lääkeyritys. Toimimme 140 maassa työllistäen yli 20 000 työntekijää. Servierin liikevaihto v. 2011 oli 3,9 mrd €. Lähes 3 000 henkilöä työskentelee tutkimus- ja tuotekehitystehtävissä. 25 % Servierin liikevaihdosta sijoitetaan tutkimukseen. Servier Finland Oy on aloittanut toimintansa Suomessa v. 2001.