Raute Oy

NIMITYSVALIOKUNNAN EHDOTUS RAUTE OYJ:N HALLITUKSEN KOKOONPANOSTA

Lehdistötiedote   •   Helmi 01, 2011 20:25 EET

Raute Oyj:n nimitysvaliokunta on ilmoittanut ehdottavansa 13.4.2011
kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten
lukumääräksi vahvistetaan kuusi ja että hallitukseen valitaan edelleen Erkki
Pehu-Lehtonen (puheenjohtaja), Sinikka Mustakallio (varapuheenjohtaja) ja
jäseniksi Risto Hautamäki, Ilpo Helander, Mika Mustakallio ja Pekka Suominen.

Nimitysvaliokunta ehdottaa lisäksi, että hallituksen jäsenten palkkiot ovat
aikaisemman mukaisesti hallituksen puheenjohtajalle 40.000 euroa ja hallituksen
jäsenille 20.000 euroa toimikaudelta.

Raute Oyj:n nimitysvaliokuntaan kuuluvat hallituksen puheenjohtaja Erkki
Pehu-Lehtonen, varapuheenjohtaja Sinikka Mustakallio sekä merkittävää
äänivaltaa edustavien osakkeenomistajatahojen keskuudestaan nimeämä Ville
Korhonen.

Edellä mainitut ehdotukset sisällytetään myöhemmin julkistettavaan
yhtiökokouskutsuun.


RAUTE OYJ
Arja Hakala
talousjohtaja


LISÄTIETOJA:
Hallituksen puheenjohtaja Erkki Pehu-Lehtonen, puh. 0400 468 084

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy, keskeiset tiedotusvälineet, www.raute.fi

RAUTE LYHYESTI:
Raute on puutuotetoimialaa maailmanlaajuisesti palveleva teknologiayritys,
jonka tärkeimmät asiakasteollisuudet ovat vaneri- ja LVL-teollisuus.
Yrityksellä on johtava markkina-asema maailmassa näiden asiakasteollisuuksien
tehdaslaajuisten projektien toimittajana. Kokonaispalvelukonseptiin kuuluvat
myös teknologiapalvelut, joiden avulla Raute tukee asiakkaitaan näiden
investointien koko elinkaaren ajan. Rauten päätoimipiste sijaitsee Nastolassa.
Muut omat tuotantoyksiköt ovat Vancouverin alueella Kanadassa, Shanghain
alueella Kiinassa sekä Kajaanissa.

Lisätietoja yhtiöstä: http://www.raute.fi/.

Source: Millistream