Nokia

Nokia nimitti Stephen Elopin toimitusjohtajaksi 21.9.2010 alkaen

Lehdistötiedote   •   Syys 10, 2010 12:44 EEST

Nokian hallitus on nimittänyt Nokian toimitusjohtajaksi Stephen Elopin 21.9.2010
alkaen. Elop johtaa tällä hetkellä Microsoftin yritysratkaisuista vastaavaa    
yksikköä ja aikaisemmin hän on toiminut useiden yhdysvaltalaisten julkisesti   
noteerattujen yritysten johtotehtävissä, muun muassa Juniper Networksissä, Adobe
Systemsissä ja Macromediassa. Stephen Elop on suorittanut tietotekniikan ja    
-hallinnon tutkinnon McMasterin yliopistossa Hamiltonissa kotimaassaan         
Kanadassa.                                                                     

Nyt on oikea aika vauhdittaa Nokian uudistumista ja tuoda yhtiöön uutta,      
erilaisin taidoin ja vahvuuksin varustettua johtajuutta edistämään yhtiön      
menestystä. Nokian hallitus uskoo, että Stephen Elopilla on oikeanlaista       
toimialakokemusta ja kykyä johtaa Nokiaa hyödyntäen yhtiön kaikkia             
mahdollisuuksia. Hänen vahvasta ohjelmistotaustastaan ja osoitetuista          
muutosjohtamistaidoistaan tulee olemaan merkittävästi hyötyä, kun päättäväisesti
etenemme kohti Nokian muutosprosessin päätöstä. Uskomme, että Stephen pystyy   
viemään eteenpäin sekä innovointia että yhtiön strategian tehokasta toteutusta 
ja näin tuottamaan lisäarvoa osakkeenomistajillemme, sanoo Nokia hallituksen  
puheenjohtaja Jorma Ollila.                                                    

Stephen Elop toteaa uudesta Nokia-tehtävästään: Olen erittäin innoissani, että
minusta tulee jäsen tiimiin, jonka tavoitteena on entisestään vahvistaa Nokian 
kiistatonta asemaa mobiilin viestintäteollisuuden johtajana ja jonka           
herpaantumattomana tehtävänä on asiakastarpeisiin ja -odotuksiin vastaaminen.  
Nokian globaali asema on ainutlaatuinen, ja yhtiöllä on upea brändi, jonka     
varaan voimme rakentaa.  Nokiassa on erittäin lahjakkaita ja omistautuneita    
ihmisiä, ja olen vakuuttunut, että yhdessä toimien voimme jatkaa kuluttajien   
odotukset täyttävien innovatiivisten tuotteiden luomista. Nokian slogan ilmaisee
selvästi avaintavoitteemme:Connecting People saa uusia ulottuvuuksia, kun      
kehitämme tuote-, ratkaisu-, ja palveluvalikoimaamme.                         

Nokia nykyinen toimitusjohtaja Olli-Pekka Kallasvuo jättää tehtävänsä 20.9.2010
ja jäsenyytensä Nokian hallituksessa välittömästi. Hän jatkaa Nokia Siemens    
Networksin hallituksessa sen puheenjohtajana.                                  

Kiitän Olli-Pekkaa Nokian koko hallituksen puolesta hänen 30-vuotisesta       
Nokia-urastaan. Näiden vuosien aikana hän on ollut vahvasti mukana kehittämässä
yhtiötä ja sen toimintaa. Hänen sitoutumisensa ja panoksensa on kautta vuosien 
ollut poikkeuksellisen vahva. Hallitus toivottaa hänelle mitä parhainta        
menestystä jatkossa, sanoo Jorma Ollila.                                      

Toimisopimuksensa ehtojen mukaisesti Kallasvuo on sopimuksen päättymisen       
yhteydessä oikeutettu saamaan yhteensä noin 4,6 miljoonan euron korvauksen, joka
vastaa 18 kuukauden peruspalkkaa ja tavoitebonusta. Hän saa myös korvauksen    
hänelle vuonna 2007 annetuista ja 1.10.2010 suoritettavista 100 000 ehdollisesta
osakkeesta niiden markkina-arvon mukaan.                                       

Nokian hallitukseen kuuluvat 10.9.2010 lähtien seuraavat jäsenet: Jorma Ollila 
(puheenjohtaja), Marjorie Scardino (varapuheenjohtaja), Lalita D. Gupte, Bengt 
Holmström, Henning Kagermann, Per Karlsson, Isabel Marey-Semper, Risto Siilasmaa
ja Keijo Suila.                                                                

Nokia järjestää lehdistötilaisuuden tänään 10.9. kello 13.00 Nokian            
pääkonttorissa, Keilalahdentie 4, Espoo. Lehdistötilaisuutta voi seurata myös  
Internetin välityksellä osoitteessa: www.nokia.com/press tai                   
http://www.nokia.com/press/media_resources/audio/nokia-webcasts                

Nokian tavoitteena on, että tuotteemme ja ratkaisumme yhdistävät ihmisiä.      
Yhdistämme edistyksellisen langattoman teknologian kullekin ihmiselle tärkeisiin
palveluihin. Yli 1,3 miljardia ihmistä viestii päivittäin Nokian laitteilla:   
matkapuhelimilla, älypuhelimilla ja tehokkailla mobiilitietokoneilla. Nokia tuo
innovatiiviset palvelut laitteisiinsa Ovi-palvelun (www.ovi.com) avulla - niihin
kuuluvat esimerkiksi musiikki, kartat, sähköposti ja erilaiset sovellukset.    
Nokian omistama NAVTEQ on johtava digitaalisten karttojen ja                   
navigaatiopalveluiden tarjoaja. Nokia Siemens Networks toimittaa laitteita,    
ratkaisuja ja palveluita viestintäverkkoihin maailmanlaajuisesti.              

On otettava huomioon, että tähän tiedotteeseen sisältyvät, muut kuin jo        
toteutuneita seikkoja koskevat lausumat ovat tulevaisuudennäkymiin liittyviä   
kannanottoja. Näitä ovat esimerkiksi: A) tuotteiden, palvelujen ja niiden      
yhdistelmien julkistuksiin ja toimituksiin liittyvät ajankohdat; B) kykymme    
kehittää, tarjota käyttöön ja kaupallistaa uusia teknologioita, tuotteita ja   
palveluja sekä niiden yhdistelmiä; C) arviot markkinoiden kehittymisestä ja    
rakenteellisista muutoksista; D) tuotteidemme ja palvelujemme sekä niiden      
yhdistelmien teollisuusalan volyymeja kehitystä, markkinaosuutta, hintoja,     
liikevaihtoa ja katteita koskevat arviot ja tavoitteet; E) toiminnallisia      
tavoitteita ja liiketoimintamme tulosta koskevat arviot ja tavoitteet; F)      
vireillä olevien ja uhkaavien oikeudenkäyntien lopputulos; G) arviot koskien   
yrityskauppojen ja uudelleenjärjestelyiden menestyksekästä toteuttamista       
oikea-aikaisesti ja kykyämme saavuttaa asetetut taloudelliset ja toiminnalliset
tavoitteet yrityskauppojen tai uudelleenjärjestelyiden toteuduttua; ja H)      
lausumat, joissa esiintyy sana "uskoa", "odottaa", "ennakoida", "arvioida",    
"tavoite", "on tarkoitettu", "suunniteltu", "aikoa" tai muu vastaava ilmaisu.  
Tällaiset lausumat perustuvat johdon parhaaseen arvioon ja uskoon sen tiedon   
valossa, joka sillä on kyseisellä hetkellä saatavilla. Koska tällaisiin        
lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuuksia, todelliset tulokset voivat poiketa
huomattavasti niistä tuloksista, joita tällä hetkellä odotamme. Tekijöitä, jotka
saattaisivat aiheuttaa tällaisia poikkeamia, voivat olla esimerkiksi: 1)       
tuotteidemme ja palvelujemme sekä niiden yhdistelmien kilpailukyky ja laatu; 2)
kykymme kehittää tai hankkia tarkoituksenmukaisia teknologioita oikea-aikaisesti
ja menestyksekkäästi ja kaupallistaa sitä uusina kehittyneinä tuotteina ja     
palveluina sekä niiden yhdistelminä, mukaan lukien kykymme saada               
sovelluskehittäjät ja sisällöntuottajat kehittämään sovelluksia ja tarjoamaan  
sisältöä käytettäväksi laitteissamme; 3) kykymme mukauttaa liiketoimintamme    
tehokkaasti, oikea-aikaisesti ja kannattavasti yhdistelmälaitemarkkinoiden sekä
palvelumarkkinoiden vaatimuksiin; 4) kova kilpailutilanne eri toimialoillamme ja
kykymme säilyttää tai parantaa markkina-asemaamme tai menestyksellisesti vastata
kilpailuympäristömme muutoksiin; 5) mitkä tahansa todelliset tai väitetyt viat 
tai muut tuotteidemme ja palveluidemme sekä niiden yhdistelmien laatuun,       
turvallisuuteen tai tietoturvaan liittyvät ongelmat; 6) langattoman viestinnän 
ja kiinteiden verkkojen toimialan kehitys sekä yleinen maailmanlaajuinen ja    
alueellinen taloudellinen tilanne; 7) kustannusten menestyksekäs hallitseminen;
8) valuuttakurssien vaihtelut mukaan lukien erityisesti vaihtelut              
raportointivaluuttamme euron sekä Yhdysvaltojen dollarin, Japanin jenin ja     
Kiinan yuanin sekä eräiden muiden valuuttojen välillä; 9) toimittajiemme,      
yhteistyökumppaneidemme ja asiakkaidemme menestys, taloudellinen tilanne ja    
suorituskyky; 10) kykymme hankkia keskeytyksettä riittäviä määriä kohtuullisen 
hintaisia ja laatuisia täysin toimivia komponentteja, osarakenteita,           
ohjelmistoja, sovelluksia ja sisältöä; 11) menestyksemme yhteistyöjärjestelyissä
kolmansien osapuolten kanssa koskien uusia teknologioita tai uusia tuotteita ja
palveluita mukaan lukien sovellukset ja sisältö; 12) kykymme ylläpitää         
menestyksekkäästi tuotannon ja logistiikan tehokkuutta sekä varmistaa tuotteiden
ja palvelujen sekä niiden yhdistelmien laatu, turvallisuus, tietoturva ja      
oikea-aikaiset toimitukset; 13) kykymme hallita varastoamme ja sopeutua        
oikea-aikaisesti tuotteidemme kysynnän muutoksiin; 14) kykymme suojata         
monimutkaisia teknologioita, joita Nokia tai muut kehittävät tai joita me      
lisensioimme, kolmansien osapuolten väitteiltä että olisimme loukanneet        
suojattuja immateriaalioikeuksia, sekä tiettyjen tuotteissamme ja palveluissamme
sekä niiden yhdistelmissä käytettyjen teknologioiden saatavuus kaupallisesti   
hyväksyttävin ehdoin 15) kykymme suojata useita Nokian, NAVTEQin ja Nokia      
Siemens Networksin patentoimia, standardisoituja tai immateriaalioikeuksien    
piirissä olevia teknologioita kolmansien osapuolien loukkauksilta tai          
toimenpiteiltä, jotka tähtäävät immateriaalioikeuksiemme mitätöimiseen; 16) eri
valtioiden toimintatapojen, kauppapolitiikkojen, lakien tai säännösten muutosten
vaikutukset sekä poliittiset tai taloudelliset epävakaudet maissa, joissa meillä
on liiketoimintaa; 17) häiriö tietoliikennejärjestelmissä tai verkoissa, joista
toimintamme on riippuvaista; 18) kykymme pitää palveluksessa, kannustaa,       
kehittää ja rekrytoida päteviä työntekijöitä; 19) oikeudenkäyntien epäsuotuisa 
lopputulos; 20) väitteet siitä, että tukiasemien ja matkaviestimien            
synnyttämistä sähkömagneettisista kentistä aiheutuisi mahdollisia              
terveysriskejä, sekä niihin liittyvät oikeudenkäynnit ja julkisuus riippumatta 
siitä, onko väitteillä perusteita; 21) kykymme saavuttaa tavoitellut Nokia     
Siemens Networksin kustannussäästöt ja lisätä sen kannattavuutta sekä toteuttaa
siihen liittyviä uudelleenjärjestelyitä tehokkaasti ja oikea-aikaisesti; 22)   
kehitys suurissa, monivuotisissa sopimuksissa tai suhteessamme merkittäviin    
asiakkaisiin verkkoratkaisujen ja niihin liittyvien palvelujen aloilla; 23)    
asiakasrahoitusriskiemme hallinta erityisesti verkkoratkaisujen ja niihin      
liittyvien palvelujen aloilla; 24) mahdolliset käynnissä olevat tai muut       
viranomaistutkimukset, jotka kohdistuvat tiettyjen Siemens AG:n ("Siemens")    
entisten työntekijöiden väitettyihin rikkomuksiin, jotka voivat liittyä tai    
joilla voi olla vaikutusta Siemensistä Nokia Siemen Networksiin siirtyneisiin  
operaattoritoimintoihin ja työntekijöihin; 25) häiriöt, jotka aiheutuvat Nokia 
Siemens Networksin asiakassuhteille käynnissä olevista viranomaistutkimuksista,
jotka liittyvät Siemensistä Nokia Siemens Networksiin siirtyneisiin            
operaattoritoimintoihin; sekä ne riskitekijät, jotka mainitaan Nokian 31.12.2009
päättynyttä tilikautta koskevassa Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa
asiakirjassa (Form 20-F) ss. 11-32 otsikon "Item 3.D Risk Factors" alla. Muut  
tuntemattomat tai odottamattomat tekijät tai vääriksi osoittautuvat oletukset  
voivat aiheuttaa todellisten tulosten huomattavan poikkeamisen                 
tulevaisuudennäkymiin liittyvissä kannanotoissa ja lausumissa esitetyistä      
tulosodotuksista. Nokia ei sitoudu päivittämään tai muuttamaan                 
tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja tai lausumia uuden tiedon,        
tulevaisuuden tapahtuman tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin sillä on
siihen lainmukainen velvollisuus.                                              

Lisätietoja tiedotusvälineille:                                                

Nokia                                                                          
Viestintä                                                                      
Puh: 07180 34900                                                               
Sähköposti: press.services@nokia.com                                           

Sijoittajasuhteet, Eurooppa:                                                   
Puh. 07180 34 927                                                              

Sijoittajasuhteet, Yhdysvallat:                                                
Puh. +1 914 3680 555                                                           

www.nokia.fi                                                                   
www.nokia.comLähde: OMX Company News Service