Nokia

Nokian Motally-yrityskauppa toteutunut

Lehdistötiedote   •   Syys 02, 2010 16:05 EEST

NOKIA / processed and transmitted by Hugin AS. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Nokia ilmoitti tänään, että 20.8.2010 julkistetty Motally-yritysosto on saatu
päätökseen.

Motally tarjoaa mobiilisovelluksien analysointi- ja raportointipalveluja, joita
hyödyntämällä sovelluskehittäjät ja -julkaisijat pystyvät optimoimaan
sovelluskehitystään kuluttajien tarpeita vastaaviksi. Palveluiden suunnitellaan
tulevan tarjolle Qt-, Symbian-, MeeGo- ja Java-kehittäjille.

Nokian tavoitteena on, että tuotteemme ja ratkaisumme yhdistävät ihmisiä.
Yhdistämme edistyksellisen langattoman teknologian kullekin ihmiselle tärkeisiin
palveluihin. Yli 1,2 miljardia ihmistä viestii päivittäin Nokian laitteilla:
matkapuhelimilla, älypuhelimilla ja tehokkailla mobiilitietokoneilla. Nokia tuo
innovatiiviset palvelut laitteisiinsa Ovi-palvelun (www.ovi.com) avulla - niihin
kuuluvat esimerkiksi musiikki, kartat, sähköposti ja erilaiset sovellukset.
Nokian omistama NAVTEQ on johtava digitaalisten karttojen ja
navigaatiopalveluiden tarjoaja. Nokia Siemens Networks toimittaa laitteita,
ratkaisuja ja palveluita viestintäverkkoihin maailmanlaajuisesti.

Motally
Motally, Inc. perustettiin vuonna 2008 San Franciscossa Yhdysvalloissa ja se
kehittää webbijulkaisijoiden mobiilisivustoille suunniteltua teknologiaa, joka
mahdollistaa täsmällisen tiedonkeruun, analyysin ja raportoinnin.

On otettava huomioon, että tähän tiedotteeseen sisältyvät, muut kuin jo
toteutuneita seikkoja koskevat lausumat ovat tulevaisuudennäkymiin liittyviä
kannanottoja. Näitä ovat esimerkiksi: A) tuotteiden, palvelujen ja niiden
yhdistelmien julkistuksiin ja toimituksiin liittyvät ajankohdat; B) kykymme
kehittää, tarjota käyttöön ja kaupallistaa uusia teknologioita, tuotteita ja
palveluja sekä niiden yhdistelmiä; C) arviot markkinoiden kehittymisestä ja
rakenteellisista muutoksista; D) tuotteidemme ja palvelujemme sekä niiden
yhdistelmien teollisuusalan volyymeja kehitystä, markkinaosuutta, hintoja,
liikevaihtoa ja katteita koskevat arviot ja tavoitteet; E) toiminnallisia
tavoitteita ja liiketoimintamme tulosta koskevat arviot ja tavoitteet; F)
vireillä olevien ja uhkaavien oikeudenkäyntien lopputulos; G) arviot koskien
yrityskauppojen ja uudelleenjärjestelyiden menestyksekästä toteuttamista
oikea-aikaisesti ja kykyämme saavuttaa asetetut taloudelliset ja toiminnalliset
tavoitteet yrityskauppojen tai uudelleenjärjestelyiden toteuduttua; ja H)
lausumat, joissa esiintyy sana "uskoa", "odottaa", "ennakoida", "arvioida",
"tavoite", "on tarkoitettu", "suunniteltu", "aikoa" tai muu vastaava ilmaisu.
Tällaiset lausumat perustuvat johdon parhaaseen arvioon ja uskoon sen tiedon
valossa, joka sillä on kyseisellä hetkellä saatavilla. Koska tällaisiin
lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuuksia, todelliset tulokset voivat poiketa
huomattavasti niistä tuloksista, joita tällä hetkellä odotamme. Tekijöitä, jotka
saattaisivat aiheuttaa tällaisia poikkeamia, voivat olla esimerkiksi: 1)
tuotteidemme ja palvelujemme sekä niiden yhdistelmien kilpailukyky ja laatu; 2)
kykymme kehittää tai hankkia tarkoituksenmukaisia teknologioita oikea-aikaisesti
ja menestyksekkäästi ja kaupallistaa sitä uusina kehittyneinä tuotteina ja
palveluina sekä niiden yhdistelminä, mukaan lukien kykymme saada
sovelluskehittäjät ja sisällöntuottajat kehittämään sovelluksia ja tarjoamaan
sisältöä käytettäväksi laitteissamme; 3) kykymme mukauttaa liiketoimintamme
tehokkaasti, oikea-aikaisesti ja kannattavasti yhdistelmälaitemarkkinoiden sekä
palvelumarkkinoiden vaatimuksiin; 4) kova kilpailutilanne eri toimialoillamme ja
kykymme säilyttää tai parantaa markkina-asemaamme tai menestyksellisesti vastata
kilpailuympäristömme muutoksiin; 5) mitkä tahansa todelliset tai väitetyt viat
tai muut tuotteidemme ja palveluidemme sekä niiden yhdistelmien laatuun,
turvallisuuteen tai tietoturvaan liittyvät ongelmat; 6) langattoman viestinnän
ja kiinteiden verkkojen toimialan kehitys sekä yleinen maailmanlaajuinen ja
alueellinen taloudellinen tilanne; 7) kustannusten menestyksekäs hallitseminen;
8) valuuttakurssien vaihtelut mukaan lukien erityisesti vaihtelut
raportointivaluuttamme euron sekä Yhdysvaltojen dollarin, Japanin jenin ja
Kiinan yuanin sekä eräiden muiden valuuttojen välillä; 9) toimittajiemme,
yhteistyökumppaneidemme ja asiakkaidemme menestys, taloudellinen tilanne ja
suorituskyky; 10) kykymme hankkia keskeytyksettä riittäviä määriä kohtuullisen
hintaisia ja laatuisia täysin toimivia komponentteja, osarakenteita,
ohjelmistoja, sovelluksia ja sisältöä; 11) menestyksemme yhteistyöjärjestelyissä
kolmansien osapuolten kanssa koskien uusia teknologioita tai uusia tuotteita ja
palveluita mukaan lukien sovellukset ja sisältö; 12) kykymme ylläpitää
menestyksekkäästi tuotannon ja logistiikan tehokkuutta sekä varmistaa tuotteiden
ja palvelujen sekä niiden yhdistelmien laatu, turvallisuus, tietoturva ja
oikea-aikaiset toimitukset; 13) kykymme hallita varastoamme ja sopeutua
oikea-aikaisesti tuotteidemme kysynnän muutoksiin; 14) kykymme suojata
monimutkaisia teknologioita, joita Nokia tai muut kehittävät tai joita me
lisensioimme, kolmansien osapuolten väitteiltä että olisimme loukanneet
suojattuja immateriaalioikeuksia, sekä tiettyjen tuotteissamme ja palveluissamme
sekä niiden yhdistelmissä käytettyjen teknologioiden saatavuus kaupallisesti
hyväksyttävin ehdoin 15) kykymme suojata useita Nokian, NAVTEQin ja Nokia
Siemens Networksin patentoimia, standardisoituja tai immateriaalioikeuksien
piirissä olevia teknologioita kolmansien osapuolien loukkauksilta tai
toimenpiteiltä, jotka tähtäävät immateriaalioikeuksiemme mitätöimiseen; 16) eri
valtioiden toimintatapojen, kauppapolitiikkojen, lakien tai säännösten muutosten
vaikutukset sekä poliittiset tai taloudelliset epävakaudet maissa, joissa meillä
on liiketoimintaa; 17) häiriö tietoliikennejärjestelmissä tai verkoissa, joista
toimintamme on riippuvaista; 18) kykymme pitää palveluksessa, kannustaa,
kehittää ja rekrytoida päteviä työntekijöitä; 19) oikeudenkäyntien epäsuotuisa
lopputulos; 20) väitteet siitä, että tukiasemien ja matkaviestimien
synnyttämistä sähkömagneettisista kentistä aiheutuisi mahdollisia
terveysriskejä, sekä niihin liittyvät oikeudenkäynnit ja julkisuus riippumatta
siitä, onko väitteillä perusteita; 21) kykymme saavuttaa tavoitellut Nokia
Siemens Networksin kustannussäästöt ja lisätä sen kannattavuutta sekä toteuttaa
siihen liittyviä uudelleenjärjestelyitä tehokkaasti ja oikea-aikaisesti; 22)
kehitys suurissa, monivuotisissa sopimuksissa tai suhteessamme merkittäviin
asiakkaisiin verkkoratkaisujen ja niihin liittyvien palvelujen aloilla; 23)
asiakasrahoitusriskiemme hallinta erityisesti verkkoratkaisujen ja niihin
liittyvien palvelujen aloilla; 24) mahdolliset käynnissä olevat tai muut
viranomaistutkimukset, jotka kohdistuvat tiettyjen Siemens AG:n ("Siemens")
entisten työntekijöiden väitettyihin rikkomuksiin, jotka voivat liittyä tai
joilla voi olla vaikutusta Siemensistä Nokia Siemen Networksiin siirtyneisiin
operaattoritoimintoihin ja työntekijöihin; 25) häiriöt, jotka aiheutuvat Nokia
Siemens Networksin asiakassuhteille käynnissä olevista viranomaistutkimuksista,
jotka liittyvät Siemensistä Nokia Siemens Networksiin siirtyneisiin
operaattoritoimintoihin; sekä ne riskitekijät, jotka mainitaan Nokian
31.12.2009 päättynyttä tilikautta koskevassa Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten
mukaisessa asiakirjassa (Form 20-F) ss. 11-32 otsikon "Item 3.D Risk Factors"
alla. Muut tuntemattomat tai odottamattomat tekijät tai vääriksi osoittautuvat
oletukset voivat aiheuttaa todellisten tulosten huomattavan poikkeamisen
tulevaisuudennäkymiin liittyvissä kannanotoissa ja lausumissa esitetyistä
tulosodotuksista. Nokia ei sitoudu päivittämään tai muuttamaan
tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja tai lausumia uuden tiedon,
tulevaisuuden tapahtuman tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin sillä on
siihen lainmukainen velvollisuus.

Lisätietoja tiedotusvälineille:

Nokia
Viestintä
Puh: 07180 34900
Sähköposti: press.services@nokia.comhttp://www.nokia.fi">www.nokia.fihttp://www.nokia.com">www.nokia.com[HUG#1441852]--- End of Message ---

NOKIA
P.O. Box 226<br>FIN-00045 NOKIA GROUP Espoo null

WKN: 870737;ISIN: FI0009000681;
Listed: Freiverkehr in Börse Stuttgart,
Freiverkehr in Hanseatische Wertpapierbörse zu Hamburg,
Freiverkehr in Börse Berlin,
Freiverkehr in Börse Düsseldorf,
Freiverkehr in Bayerische Börse München,
Freiverkehr in Niedersächsische Börse zu Hannover,
General Standard in Frankfurter Wertpapierbörse,
Regulierter Markt in Frankfurter Wertpapierbörse;

This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
originality of the information contained therein.

Source: NOKIA via Thomson Reuters ONE

Source: Millistream / Hug