Aluehallintovirasto

Nokian Raskaat Renkaat Oy:lle 8.000 €:n yhteisösakko työturvallisuusjutussa

Lehdistötiedote   •   Helmi 16, 2011 21:16 EET

Pirkanmaan käräjäoikeus on 15.2.2011 tuominnut Nokian Raskaat Renkaat Oy:n 8.000 €:n yhteisösakkoon työturvallisuusrikoksesta. Osaston esimies tuomittiin 30 päiväsakon eli 780 €:n sakkorangaistukseen työturvallisuusrikoksesta.

Käsiteltävänä oli maaliskuussa 2009 sattunut työtapaturma. Tapaturma sattui, kun kaksi työntekijää oli vaihtamassa tuotetta komponentin valmistuskoneelle, ns. Rollerille. Toinen työntekijöistä oli koneen valssin ja hihnakuljettimen välissä ohjaamassa kumin päätä, kun toinen vaikutti erehdyksessä painikkeeseen, joka nosti rullakuljettimen yläasentoon. Välissä olleen työntekijän molemmat jalat jäivät puristuksiin rullakuljettimen ja rullakuljettimen noin 9 cm:n väliseen puristumiskohtaan niin, että molemmat polvet ja vasemman jalan nilkka vahingoittuivat.

Työsuojeluviranomainen totesi työtapaturmaa tutkiessaan, että koneeseen oli kylläkin asennettu ns. turvamatto, jonka olisi pitänyt estää juuri tällaisen työtapaturman sattuminen. Turvamatto ei kuitenkaan toiminut, koska sen sähköjohto oli poikki. Lisäksi matto oli asennettu koneeseen niin, ettei sen vikaantuminen estänyt koneen vaarallisia toimintoja, niin kuin olisi pitänyt.

Käräjäoikeus totesi, että ainoa tapa saada selville toimiiko turvamatto vai ei, on ollut se, että työntekijä nousee turvamaton päälle. Turvamatolle nouseminen on ollut työntekijälle aina työturvallisuusriski. Turvamatto, joka on asennettu estämään nyt tapahtuneen työtapaturman kaltaisen onnettomuuden syntyminen, ei siten ole täyttänyt työturvallisuusmääräyksiä, joiden mukaan työvälineen suojusten ja turvalaitteiden on luotettavasti ja tarkoituksenmukaisesti suojattava siltä vaaralta tai niiltä vaaroilta, joita varten ne on asennettu.

Yhtiön vastuun osalta käräjäoikeus totesi, että viallinen turvamatto, joka aiheutti työtapaturman, on ollut tehtaalla käytössä 2000-luvun alusta lähtien. Loukkaantuneen sekä todistajien kertomalla tavalla turvamaton turvallisessa toiminnassa on ollut puutteita jo useita vuosia, mistä esimiehet ovat olleet tietoisia. Yhtiön toiminnassa ei siten ole noudatettu vaadittavaa huolellisuutta ja varovaisuutta rikoksen ehkäisemiseksi. Yhtiön taloudellinen asema on vuonna 2009 ollut heikentynyt, mutta toisaalta työturvallisuusmääräysten vastainen tila on kestänyt yhtiössä useita vuosia. Käräjäoikeuden mielestä oikeudenmukaisena yhteisösakon määränä Nokian Raskaat Renkaat Oy:lle on pidettävä 8.000 euroa.

Pirkanmaan käräjäoikeuden asia nro R 10/5832.

Lisätietoja: Lakimies Jouni Kallioluoma, puh. 040-528 1506