Nordens välfärdscenter

Nordisk utredning om upphandling av missbrukstjänster

Lehdistötiedote   •   Tammi 04, 2016 11:23 EET

Hur styrs upphandlingen av missbrukstjänsterna i de nordiska länderna och vilka erfarenheter har de som ansvarar för upphandlingen? Bland annat detta ska Nordens Välfärdscenter ta reda på i en nordisk preliminär kartläggning.

- Vi vill lyfta fram utmaningarna och god praxis inom upphandlingen av missbrukstjänster i Norden och förhoppningsvis lära av varandras goda och dåliga erfarenheter, konstaterar projektmedarbetare Taina Schneider.

Enligt Schneider är upphandlingen av missbrukstjänster en viktig del i diskussionen om den nordiska välfärdsmodellen eftersom det handlar om hur medborgarnas tjänster organiseras.

- Då det gäller missbrukstjänster är målgruppen i en speciellt sårbar ställning. Det är viktigt att granska vilka effekter upphandlingen har på de människor som är i största behov av stöd.

Schneider hoppas att kartläggningen ska inspirera till ytterligare diskussion på olika nordiska forum. Förutom de som organiserar och producerar missbrukstjänster kan också bland annat forskare ha nytta av utredningen.

- Kanske man i fortsättningen kunde arbeta fram kvalitetsrekommendationer för upphandling av missbrukstjänster som ett nordiskt samarbete, funderar Schneider.

Den preliminära utredningen färdigställs våren 2016.

Nordens Välfärdscenter, NVC, är en institution under Nordiska ministerrådet, social- och hälsosektorn.