Editor Helsinki Oy

Nortal – tietojärjestelmäpalvelut vankalla ammattitaidolla

Lehdistötiedote   •   Loka 26, 2012 11:00 EEST

Kumppanuus Neste Oilin kanssa on kestänyt yli kymmenen vuotta.

Nortal on kansainvälinen huipputason liiketoimintasovellutusten ja sähköisten palveluratkaisujen toimittaja, joka palvelee sekä julkista että yksityistä sektoria. Vuodesta 1999 lähtien Nortal on toiminut kumppanina Neste Oil Oyj:lle.

– Olemme aloittaneet yhteistyön uudenlaisen tietojärjestelmän rakentamisella ja työskennelleet sen jälkeen järjestelmän ylläpidon saralla. Tällä hetkellä Nortal ylläpitää Neste Oil Oyj:lle kymmenkuntaa merkittävää järjestelmää, jotka linkittyvät toisiinsa. Lisäksi Nortal tukee sovittuja liiketoimintoja globaalisti 24/7-palvelulla, kertoo Nortalin Key Account Director Erno Runola.

Tärkeimmät Nortalin Neste Oilin käyttöön toimittamat järjestelmät ovat raaka-aineiden vastaanottoon, tuotevirtojen hallintaan ja laiva- ja junatoimituksiin erikoistunut JAWA ja toimitukseen, säiliöautojen lastausten, toimitustietojen ja rahtiselvitysten hallintaan keskittyvä JAWATRUCK. Näiden lisäksi tärkeä on TOIMI-ajoneuvotietojärjestelmä, jolla nopeutetaan toimitustietojen hallintaa ja laskutusta, varmistetaan tiedon oikeellisuus sekä helpotetaan kuljettajan työtä. Tilauskantaa voidaan tarkastella lähes reaaliaikaisesti autosta ja kuormaan jäämässä olevat tuotteet voidaan toimittaa uusille asiakkaille hakemalla avoimet tilaukset järjestelmästä ajon aikana.

Järjestelmät ovat osa prosessia, joka alkaa raaka-aineen vastaanotosta ja päättyy valmiin tuotteen toimittamiseen loppuasiakkaalle. Toimitusketju vaatii osaavien ihmisten lisäksi juuri asiakkaan tarpeisiin erikoistuneet tietojärjestelmät, jotka ovat virheettömiä, toimintavarmoja ja tehokkaita. Nämä keskeiset tavoitteet toteuttamalla Nortal pystyy lisäämään asiakkaansa kilpailukykyä merkittävästi.

Head of ICT Services Jyrki Minkkinen Neste Oil:sta antaa Nortalille kiitosta kyvystä vastata annettuihin haasteisiin.

– Tuotteiden ja raaka-aineiden toimitusketju on yksi Neste Oilin ydintoiminnoista. Kyseessä ei ole pelkkä fyysinen logistiikka, vaan myös informaation logistiikka. Tärkeitä tekijöitä ovat tehokkuus, luotettavuus, jäljitettävyys ja tiedon oikea-aikaisuus. Näihin tarpeisiin Nortal on kyennyt vastaamaan, hän toteaa.

Asiakaslähtöistä palvelua

Kansainvälinen yritys tarvitsee menestyksekkään toimintansa tueksi hyviä kumppaneita. Neste Oil:n Oyj:n Team Leader Eero Virtasen mukaan Nortal on onnistunut tässä työssä hyvin.

– Pidän onnistuneen yhteistyön avaimena huolehtimisen periaatetta. Tällä tarkoitan sitä, että yhteistyökumppanin on kyettävä toimimaan ajantasaisesti tulevaisuutta silmällä pitäen. Nortalin hyvänä piirteenä näen yrityksen ketteryyden, korkeatasoisen osaamisen ja sitoutumisen annettuihin tehtäviin, Virtanen toteaa.

Erno Runola pitää Virtasen tapaan hyvin toteutettua kumppanuutta lähtökohtana onnistuneelle yhteistyölle.

– Tärkeintä on, että asiakkaan tavoitteet on ymmärretty ja otettu aidosti osaksi asiakkaan palvelutoimittajan päivittäistä toimintaa. Tämä tarkoittaa kokonaisvaltaista sitoutumista, josta molemmat tahot hyötyvät, Runola linjaa ja jatkaa:

– Kun luottamus on saavutettu, hyvä partneruus kestää sekä hyvät että huonot ajat.

Vastuunkannon merkitys

Erno Runola korostaa vastuunoton merkitystä tietojärjestelmäalalla toimittaessa.

– On tärkeää, että työntekijä ottaa vastuun tekemisestään. Tähän päästään silloin, kun työ on mielekästä ja työntekijä ymmärtää olevansa osa kokonaisuutta. Loppupeleissähän ihmiset ovat aina vastuussa siitä, että hyvin suunnitellut ja toteutetut järjestelmät toimivat käytännössä siten kuin niiden pitää toimia, hän sanoo.

Jyrki Minkkinen painottaa Runolan tapaan vastuunoton tärkeyttä tietojärjestelmäprojekteja tehtäessä.

– Palvelun toimittajan on myös uskallettava haastaa asiakas uusien ratkaisujen kehittämiseen, jos niille on tarvetta. Näen, että Nortalin kaltainen moniosaaja on juuri oikea kumppani Neste Oilille. Palvelut ovat käytössämme globaalisti ympäri vuorokauden ja Nortalin kokoluokkaa oleva yritys kykenee ratkaisemaan esiin nousevat ongelmat nopeasti, Minkkinen kertoo.

www.nortal.fi

Editori Helsinki Oy -yritysviestinnän asiantuntija

Editori.fi-asiantuntijakanava tuo esille oman alansa asiantuntijat, persoonat ja vaikuttajat. www.editori.fi


Vastaava tuottaja Valtteri Rantalainen | p. 09 4241 2223 | valtteri.rantalainen(a)editorhelsinki.fi I www.editorhelsinki.fi