Norvestia Oyj

NORVESTIAN SUBSTANSSI NOUSI 0,4 % TAMMIKUUSSA

Lehdistötiedote   •   Helmi 15, 2011 21:46 EET

Substanssituotto, 1 kk 0,4 %
Substanssituotto, vuoden alusta 0,4 %
Substanssituotto, 12 kk 9,4 % (osinko-oikaistu)
31.1.2011 31.12.2010 31.12.2009
Substanssi/osake, euroa 10,17 10,13 9,73

VARAT milj. euroa milj. euroa milj. euroa
PITKÄAIKAISET VARAT
Aineettomat hyödykkeet 0,1 0,1 -
Aineelliset hyödykkeet 0,0 0,0 0,0
Laskennalliset verosaamiset 5,8 5,8 6,9
Osuudet osakkuusyrityksissä 3,4 3,4 3,7
Muut sijoitukset 2,0 2,0 1,8

LYHYTAIKAISET VARAT
Kaupankäyntisalkku 64,2 60,5 48,6
Muut rahoitusvarat
käypään arvoon 58,1 56,6 43,2
Rahavarat ja saamiset 32,1 36,0 51,9
VARAT YHTEENSÄ 165,7 164,4 156,1

Lyhytaikaiset velat -1,4 -1,0 -0,9
Laskennalliset verovelat -8,5 -8,2 -6,1

SUBSTANSSI 155,8 155,2 149,1

Osakkeiden lukumäärä 15 316 560 kpl

LASKENTAPERUSTEET

Julkisesti noteeratut arvopaperit, sijoitusrahastot ja johdannaiset on
arvostettu viimeiseen kaupantekokurssiin. Jos kaupantekokurssia ei ole ollut
saatavilla, on käytetty ostonoteerausta. Noteeraamattomat osakkeet ja osuudet
on arvostettu käypään arvoon käyttäen laskennallisia arvonmääritysmenetelmiä.

Kunnioittavasti

Norvestia OyjJuha Kasanen

toimitusjohtaja

puh. +358-9-6226 380


JAKELU

Nasdaq OMX Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.norvestia.fi

Source: Millistream