Suomen Standardisoimisliitto SFS

Nosturitarkastajille kansainväliset pätevyysvaatimukset

Lehdistötiedote   •   Helmi 16, 2011 23:58 EET

Standardisoimisliitto on julkaissut nosturitarkastajien pätevyysvaatimuksia käsittelevän kansainvälisen standardin suomeksi. Standardin SFS-ISO 23814 tarkoituksena on luoda nosturitarkastajien työtä koskevat yhtenäiset pätevyysstandardit.

Standardi määrittelee pätevyysvaatimukset henkilöille, jotka tekevät nosturien määräaikaisia, poikkeuksellisia, muutostöistä johtuvia sekä perusteellisia tarkastuksia. Se ei koske tarkastuksia ja tarkistuksia, joita tekevät nosturinkuljettajat ja huoltohenkilökunta.

Standardissa on kuusi suositeltavaa nosturitarkastajaluokkaa. Siinä on määritelty aiheet, joista nosturitarkastajilla on oltava nosturin tarkastukseen soveltuva tekninen tietämys ja käytännön tekninen kokemus.

Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) määrää, että kuormausnosturien ja teollisuusnosturien tarkastajilla on oltava pätevyystodistus viimeistään 1.1.2012. Todistuksia myöntää Inspecta Sertifiointi Oy.   

Standardin suomennoksen on laatinut Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys.

Lisätiedot lehdistölle

Jukka-Pekka Rapinoja

Puh. 040 351 0896

s-posti jukka-pekka.rapinoja(at)metsta.fi

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry on keskusjärjestö, joka edistää maassamme standardisointia ja standardien hyödyntämistä. SFS parantaa yhteiskunnan ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä tarjoamalla yrityksille ja muille sidosryhmille mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa kansalliseen ja kansainväliseen standardisointiin. SFS laatii, vahvistaa, julkaisee ja myy standardeja. SFS:ssä on jäseninä elinkeinoelämän järjestöjä sekä Suomen valtio. Standardisoimisliitto on jäsenenä kansainvälisessä standardisoimisjärjestössä ISOssa (International Organization for Standardization) ja eurooppalaisessa standardisoimisjärjestössä CENissä (European Committee for Standardization).