Aluehallintovirasto

Nouseeko hyvinvointi ja terveys kuntien ydinasiaksi ?

Lehdistötiedote   •   Marras 02, 2010 22:39 EET

Lisätietoja:  
Erikoissuunnittelija Tytti Tuulos, 040 728 2632, tytti.tuulos@avi.fi
Kuuluuko ihmisen / kuntalaisen ääni päätöksenteossa ja osataanko päätösten vaikutusta ihmisiin arvioida kunnan hallintoelimissä ja luottamusmiesverkostoissa?

 

Miten ja milloin ryhdytään aidosti tekemään päätöksiä, joilla on merkitystä ennaltaehkäisevään työhön ja palveluiden parantamiseen?

”Tilaisuuden suosio on yllättänyt meidät järjestäjät, vaikka tiedostimme tällaisen tapahtuman tarpeellisuuden Pohjois-Suomessa. Yhä harvempi pääsee osallistumaan eteläpainotteisiin vastaaviin tilaisuuksiin,” toteaa erikoissuunnittelija Tytti Tuulos Pohjois-Suomen aluehallintovirastosta.
” Kahdeksassa työpajassa saadaan hyvä kuva siitä, miten kunnat ja järjestöt tällä hetkellä toteuttavat hyvinvointi -  ja terveyden edistämistyötä. Tämäkin yllätti järjestäjät, sillä halukkaita käytännön esimerkin kertojia oli enemmän kuin pystyimme valitsemaan, nyt niitä on yli 40. Näillä päivillä uskotaan, ettei raha aina ratkaise kaikkea ongelmia, vaan tärkeää on omata oikeanlainen tahtotila ja asenne”, painottaa Tytti Tuulos.

4.-5.11. 2010 ensimmäistä kertaa koko Pohjois-Suomea koskettavat hyvinvointi- ja terveyspäivät ovat houkutelleet runsain määrin väkeä Ouluun elokuvateatteri Finnkinon ja Scandicin tiloihin, osoite Saaristonkatu 4, Oulu. Onnistuneen alueellisen yhteistyön ja valtakunnallisen tuen turvin on saatu kokoon kaksipäiväinen tapahtuma, joka kokoaa yli 400 erilaista toimijaa kuntien peruspalveluista sosiaali-, terveys-, sivistys- , nuoriso- ja liikunta-alalta, sekä laajasti alueellisista ja valtakunnallisista asiantuntijaverkostoista yhteen.

 

Tapahtuman aamupäivien aikana välitetään osallistujille tuorein valtakunnallinen tieto hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä. Iltapäivän työpajoissa ei keskitytä pelkästään pohtimaan ongelmia ja esittelemään pahoinvointitilastoja, vaan kerrotaan mitä jo tehdään yhdessä ongelmien ehkäisemiseksi ja palvelujen parantamiseksi. 

Päivien vastuullisena järjestäjänä toimii Pohjois-Suomen aluehallintovirasto ja tapahtuman avaa ylijohtaja Terttu Savolainen. 

 

Torstain 4.11. 2010  valtakunnalliset  alustajat

 

  • Pekka Puska valottaa THL:n mahdollisuuksia tukea kuntia
  • Antti Syväjärvi Lapin yliopisto kertoo tuoreimpia tutkimustuloksia informaatio-ohjauksen vaikuttavuuden parantamisesta
  • Antti Kuopila Kuntaliitosta tuo esille hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen asemaa Paras-hanketyössä
  • Aino Inkeri Hansson STM:stä  tuo tuoreen näkökulman informaatio-ohjauksen merkityksestä lainsäädännön toimeenpanossa
  • Kaj Husman Työterveyslaitokselta korostaa työkyvyn johtamista kuntatyössä

Alustusten aikana yleisöllä on mahdollisuus osallistua keskusteluun luennoitsijoiden kanssa tekstiviestien avulla (chatti palvelu).

 

Perjantai 5.11.2010 valtakunnalliset alustajat

  • Maija Perho Terveyden edistämisen politiikkaohjelmajohtaja korostaa kuntien kaikkien toimialojen vastuuta terveyden edistämisessä
  • Tytti Solantaus on tutkinut ja kehittänyt Suomeen toimivia työkaluja   lasten ja lapsiperheiden auttamisessa, joita erityisesti on otettu käyttöön Pohjois-Suomessa
  • Miia Saarikallio-Torp ja Marketta Rajavaara tuovat esille  Kelan tutkimustietoa  huostaanoton merkityksestä vanhemmuuteen
  • Mervi Aalto-Kallio Terveyden edistämisen keskuksesta (TEKRY) kertoo tuoreesta selvityksestä järjestöjen roolista terveyden edistämisessä kuntien kanssa