NSK Europe

NSK Europe Ltd - AIP Experts: Tuottavuuden maksimointi

Lehdistötiedote   •   Touko 06, 2014 14:57 EEST

Added Value Programme AIP -ohjelmallaan NSK esittelee laajennetun palvelutarjontansa tarjoamalla  neuvontaa rullalaakereiden ja lineaarijärjestelmien käyttäjille. Neuvomalla käyttäjiä paikan päällä ohjelmatiimi pyrkii auttamaan käyttäjiä maksimoimaan koneiden ja laitosten tuottavuuden ja vähentämään seisonta-aikaa. NSK tarjoaa asiantuntijapalveluja ja auttaa asiakkaitaan valitsemaan parhaimmat mahdolliset komponentit.

Pienellä ongelmalla voi olla suuri vaikutus. Tämä on yksinkertainen yhteenveto siitä, mitä tapahtuu, kun laakeri vaurioituu tai lineaarijohteessa tai kuularuuvien laakereissa on vika. Vaikutukset koneelle tai tuotantolaitokselle voivat olla merkittävät. Yksittäisen osan ennenaikainen vika voi aiheuttaa koko laitoksen tai tuotantolinjan käyttökatkoksen.

Tällaiset häiriöt eivät useinkaan johdu perustavaa laatua olevista rakennevirheistä, eikä niitä tarvitse hyväksyä itsestäänselvyyksinä tuotantolaitoksissa. Päinvastoin: oikealla asiantuntemuksella on mahdollista selvittää järjestelmällisesti ja tarkasti, miksi käyttökomponentit vioittuvat ennenaikaisesti ja sitten korjata ongelma nopeasti.

Strukturoitu arvoprosessi

NSK on yksi maailman suurimmista laakerien ja kuularuuvien laakerien valmistajista, ja sillä on asiantuntemus hallussaan. Yritys ei jaa osaamistaan pelkästään OEM-asiakkaiden eli suorien konetekniikan, laitosrakennuksen ja autoteollisuuden asiakkaiden kanssa, vaan sen asiantuntemus on käytettävissä teollisuuden kaikkien alojen loppukäyttäjille. Tätä tietoutta jaetaan Added Value Programme AIP -ohjelman kautta käyttämällä menetelmää, joka tunnetaan nimellä AIP Value Cycle. Prosessi on laadittu siten, että se tarjoaa parhaimman mahdollisen hyödyn kaikilla alueilla, joilla laakereita ja lineaarijärjestelmiä käytetään. Perimmäisenä tavoitteena on parantaa koneiden luotettavuutta ja kasvattaa sitä kautta tuotantolaitosten kannattavuutta ja tehokkuutta. AIP on suunniteltu tuomaan pitkäaikaisia parannuksia selkeästi määritetyllä tuotolla sijoitukselle.

Jokainen Value Cycle alkaa yksityiskohtaisella kartoituksella, joka kattaa kaiken käyttäjän tuotantoprosesseista yksittäisten laakerien paikkoihin ja käytettyihin komponentteihin, joiden kunto arvioidaan tarkasti. Myös käyttöolosuhteet sekä laakereihin ja lineaarijärjestelmiin kohdistuvat kuormitukset kirjataan täsmällisesti.

Kerätty tieto tarjoaa hyvän pohjan kriittisten käyttöskenaarioiden ja laakerin paikkojen tunnistamiselle sekä ehdotettujen ratkaisujen kehittämiselle, mikä pidentää laakerien käyttöikää. Tässä vaiheessa AIP-tiimi ei ota huomioon vain ympäröiviä rakenteita, vaan se kiinnittää myös erityisesti huomiota laakerien, lineaarijohteiden ja kuularuuvien laakereiden valintaan.

Konkreettisia ratkaisuja esitetään, parannetaan ja testataan

Insinöörit sen tietävät satojen tapausten kokemuksella: yleisin syy ennenaikaisiin vikoihin on se, että käyttöön valitaan komponentteja, jotka eivät ole täysin ihanteellisia – ja kuitenkin käytettävissä olisi laakerisarjoja, jotka on suunniteltu erityisesti erilaisille käyttöprofiileille. Ne vaihtelevat likaisista ympäristöistä ja korkeista lämpötiloista hidaskäyntisiin käyttökohteisiin yhdistettynä suuriin voimiin jne. Näiden erityissarjojen yleisrakenne on räätälöity erityisesti kyseessä olevaan käyttökohteeseen, kuten myös kuuliin, vierintäpintoihin ja laakerikehiin käytettävät materiaalit, tiivisteet ja voiteluaine.

Likaantuminen aiheuttaa usein laakerivikoja. Tältä pohjalta NSK:n asiantuntijat arvioivat myös sitä, miten käyttäjät varastoivat laakereita ja lineaarikomponentteja, sekä käyttäjien käsittely- ja sovituskäytäntöjä, kun suunnitellaan mahdollisia ratkaisuja osana AIP-ohjelmaa. Monia virheitä tehdään yleisesti myös käytännössä, mikä voidaan korjata kouluttamalla esimerkiksi asiakkaan kunnossapitohenkilöstöä.

Kustannussäästöt esitetään selkeästi

Seuraavassa Value Cyclen vaiheessa ehdotettua ratkaisua testataan asentamalla suositellut komponentit kyseessä olevaan koneeseen tai laitokseen, ja NSK:n suosituksen on todistettava toimivuutensa. Kunnossapitokustannusten lisäksi otetaan huomioon uusien komponenttien käyttöikä, ja tarvittavaa sijoitusta verrataan vähentyvään seisonta-aikaan liittyviin säästöihin. Neljännen vaiheen päätteeksi NSK:n asiantuntijat arvioivat konkreettisen summan, jonka käyttäjä voisi säästää optimoimalla käyttölaitteensa. Viidennessä ja viimeisessä vaiheessa menettely voidaan toistaa kuinka monta kertaa tahansa jatkuvien parannusten prosessin aloittamiseksi. Sitä voidaan hyödyntää myös muilla tuotantopaikoilla, koneilla, yksiköillä tai laakerien paikoilla.

Edut havaitaan käytännössä

NSK:n markkinointiorganisaatiot ja myyntikonttorit ympäri maailman käyttävät tätä standardisoitua prosessia. Ne voivat hyödyntää sadoista teollisuuden kaikkien alojen tapauksista kerättyä kokemusta. Kaikista näistä projekteista voidaan vetää se johtopäätös, että käyttäjät hyötyvät aina tämän palvelun käyttöönotosta ja laakereiden tai lineaarijärjestelmien optimoinnista kohdistetusti. Komponenttien vaihtaminen uusiin tai yrityksen sisäinen kurssi ei yleensä maksa paljoa, mutta hyöty on merkittävä; sijoitus maksaa itsensä nopeasti takaisin ja vaikutus on kestävä.

Vaikuttavia esimerkkejä

Monet esimerkit osoittavat, kuinka huomattava vaikutus AIP Value Cycle -ohjelmaan perustuvalla räätälöidyllä neuvonnalla on. Eräs elintarvikevalmistaja esimerkiksi vaihtoi vihannesten pesukoneen kotelolaakerit Life-Lube®-kotelolaakereihin, joissa käytetään Molded-Oilin kiinteää voiteluainetta. Tämä toi yritykselle 9 540 euroa säästöä vuodessa. Eräs puunjalostusalan yritys saavutti puolestaan 79 000 euron vuosittaiset säästöt korvaamalla tavalliset kartiorullalaakerit Self-Lube®-kotelolaakereilla.

Eräälle kylmävalssaamolle NSK:n asiantuntijat suosittelivat Water-TF-teräslaakereita laakeriteräksestä valmistettujen sijaan. Uudet laakerit kestävät huomattavasti pidempään likaisissa ympäristöissä ja tuovat siten 26 400 euron vuosittaiset säästöt. Toisessa terästeollisuuden tapauksessa hehkutuslinjan kustannukset vähenivät peräti 372 000 euroa vuodessa pelkästään valitsemalla käyttötarkoitukseen soveltuvat laakerit. Lisää esimerkkejä löytyy NSK:n verkkosivustolta www.nskeurope.de kohdasta ’Services/Added Value Programme – AIP’. Nämä tapaukset koskevat lineaarijohteita (kuva 4) ja kuularuuvien laakereita sekä laakereita. Käyttötekniikan komponenttien optimoinnilla voidaan saavuttaa samanlaiset säästöt kuin valitsemalla parhaimmat mahdolliset laakerit.

Sovellus laskee mahdolliset säästöt

NSK toi äskettäin markkinoille oman sovelluksensa, joka voi auttaa tekemään päätöksen siitä, halutaanko tätä palvelua käyttää yrityksessä. Kustannussäästölaskuri selvittää nykyiset laakereiden kokonaiskustannukset (mukaan lukien huolto, seisonta-aika jne.) ja vertaa tätä odotettuihin kokonaiskäyttökustannuksiin, kun Added Value Programmen välineitä on käytetty asiakkaan konsultoimiseen. Tämä osoittaa selkeästi mahdolliset säästöt.

Lisätietoja yhteyttä  info-de@nsk.com  +49 2102 481 0

tai vieraile sivustolla:  www.nskeurope.com / www.nskeurope.se


NSK aloitti rullalaakerien tuotannon ensimmäisenä japanilaisena valmistajana jo vuonna 1916. Siitä lähtien olemme jatkuvasti kasvattaneet toimintaamme ja kehittäneet tuoteportfoliotamme ja palvelutarjontaamme eri teollisuudenaloille. Kehitämme myös tekniikkaa, jota hyödynnetään rullalaakereissa, lineaarijärjestelmissä, autoteollisuuden komponenteissa sekä mekatroniikkajärjestelmissä. Tutkimus- ja tuotantolaitoksemme Euroopassa, Amerikassa ja Aasiassa ovat osa maailmanlaajuista teknistä verkostoa. Tutkimustoimintamme keskittyy uusien tekniikoiden kehittämisen lisäksi laadun jatkuvaan optimointiin prosessin jokaisessa vaiheessa.

Tutkimuksemme kattaa muun muassa tuotteiden suunnittelun, simuloinnin erilaisten analyysijärjestelmien avulla sekä rullalaakereissa käytettävien teräslaatujen ja voiteluaineiden kehittämisen.