Suomen Autokoululiitto Ry

NTU:N PUHEENJOHTAJAKSI SUOMEN AUTOKOULULIITON PJ. ANTERO PEIPONEN

Lehdistötiedote   •   Syys 22, 2010 17:44 EEST

Suomen Autokoululiiton puheenjohtaja, autokouluyrittäjä Antero Peiponen (49), Kuopiosta valittiin perjantaina 17.9.2010 Islannissa, Reykjavikissa Pohjoismaisten autokoulujen liiton, NTU (Nordisk Trafikskole Union) puheenjohtajaksi. Suomen Autokoululiiton hallituksen puheenjohtaja valittiin ensimmäistä kertaa NTU:n puheenjohtajaksi. Puheenjohtajuus on ollut vain kerran aiemmin Suomessa v. 1988-1992 Ulf Björklundilla. Nordisk Trafikskole Unionin (Pohjoismainen autokoulujen liitto) perustivat vuonna 1947 pohjoismaiset, Tanskassa, Suomessa, Islannissa, Norjassa ja Ruotsissa toimivat, kansalliset autokoulujärjestöt. NTU pyrkii yhteistyön ja kuljettajakoulutuksen kehittämisen avulla parantamaan liikenneturvallisuutta ja kuljettajaopetuksen tasoa Pohjoismaissa. Liikenneturvallisuustyö vaatii panostusta monilla osa-alueilla, kuten lainmuutoksia, valvonnan lisäämistä, erityyppisiä rangaistuksia, kuljettajaopetuksen tehostamista sekä entistä parempia teitä ja turvallisempia ajoneuvoja. Inhimilliset virheet ovat silti merkittävin liikenneonnettomuuksien aiheuttaja. Osa-alue "ihminen" tarvitsee toimenpiteitä, sillä muutoin mahdollisuudet onnettomuuksien vähentämiseen ovat vähäiset. NTU:n näkemyksen mukaan ammattimainen kuljettajakoulutus on yksi tärkeä työväline pyrittäessä kouluttamaan liikenteen riskit tiedostavia, turvallisia ja ympäristötietoisia kuljettajia. Koulutuksella on suuri merkitys, kun halutaan vaikuttaa asenteisiin ja suhtautumiseen liikenteessä. Eri maissa tehdyt tutkimukset osoittavat, että liikenne- ja ajo-opetuksen toteuttamistavoilla on vaikutusta. Oppiminen on elinikäinen prosessi, ja tämä koskee myös liikenne- ja kuljettajaopetusta. Autoilijoiden tulevaisuuteen ja selviytymiseen liikenteessä voidaan vaikuttaa esikoulussa, koulussa, perheessä, elinympäristössä ja autokoulussa. Autokoulujen tärkein tehtävä on vastata yhteiskunnan tarpeisiin hyvän kuljettajakoulutuksen järjestämisestä. Samalla se on syytä nähdä laajemmassa yhteydessään tärkeänä osana elinikäistä oppimisprosessia. NTU:n päämääränä on tarjota tietoa ja kokemusta tämän elinikäisen oppimisen tueksi. Suomen Autokoululiitto r.y. (SAKL) on suomalaisten autokouluyrittäjien toimialajärjestö, jonka päätehtäviä ovat liikenneturvallisuuden ja -kasvatuksen edistäminen, autokoulujen koulutuspalveluiden ja ammattitaidon kehittäminen sekä kansainvälinen yhteystoiminta. Vuonna 1938 perustetulla Autokoululiitolla on noin 430 jäsenyritystä sekä 17 paikallisyhdistystä. Järjestäytymisaste alalla on yli 90 %. Autokoululiiton toimisto sijaitsee Helsingin Itä-Pasilassa. Autokoululiiton toiminnan pääpainopisteitä ovat opetusmenetelmien kehittäminen, autokouluopetuksen yksilöllistäminen sekä opetuksen tehokkuuden ja vaikuttavuuden lisääminen. Kuvateksti Rene Arnt (oikealla) Tanskan Autokoululiitosta luovuttaa puheenjohtajuuden Suomelle, SAKL:n pj:lle Antero Peiposelle Lisätietoja: Antero Peiponen, puheenjohtaja Suomen Autokoululiitto, puh. 0400 672 000 Kaija Savolainen, toimitusjohtaja Suomen Autokoululiitto, puh 040 514 8784 Kurt Erlands, NTU hallituksen jäsen, puh. 0400 667 979